Predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Zagreb, 26. travnja 2016.

Pasted Graphic
Pozivamo vas na predavanje koje će u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Jean Monnet Chair, Sveučilište u Valenciennesu, Francuska.

Predavanje na temu „New tools of EU economic governance and the rule of law“ održat će se u utorak, 26. travnja 2016. od 14.30 do 16.00 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg m. Tita 14, Vijećnica, II. kat.

Predavanje se održava na engleskom jeziku.

pročitajte više...

10. Forum za javnu upravu, Zagreb, 2. ožujka 2015.

Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut za javnu upravu organiziraju 10. Forum za javnu upravu na temu upravnog obrazovanja, koji će se održati u srijedu, 02. ožujka 2016. godine u hotelu "Dubrovnik", Gajeva 1, Zagreb, od 14:00 do 17:00 sati.

Uvodna predavanja izložit će izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač s Fakulteta zaupravu Sveučilišta u Ljubljani s temom "Razvoj i akreditacija studijskih programa za javnu upravu: iskustva Slovenije u svjetlu europskih trendova" te doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Jasmina Džinić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom " Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive".

Prvi diskutant u raspravi bit će prof.dr.sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu, a drugi diskutant Dubravka Prelec iz Državne škole za javnu upravu u Zagrebu.

Moderatorica rasprave bit će izv. prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na mail:
ijp@fes.hr


Poziv i program

Znanstveno-stručni skup i savjetovanje "Upravljanje učinkovitošću i kvalitetom u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi", Zagreb, 11. veljače 2016.

01

11. veljače 2016. održano je 12. godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu. Ovogodišnje savjetovanje bilo je posvećeno pitanju upravljanja kvalitetom i učinkom u javnoj upravi općenito, a posebno u lokalnoj samoupravi. Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Jasmina Džinić i doc. dr. sc. Romea Manojlović.

Savjetovanje je okupilo više od stotinu sudionika, a izloženo je ukupno 11 radova. Izlagači su bili iz Hrvatske i Slovenije, većinom nastavnici na fakultetima, ali i stručnjaci iz prakse. Svi radovi izloženi na savjetovanju objavljeni su i u posebnom zborniku „Upravljanje učinkom i kvalitetom u javnoj upravi“ koji je podijeljen sudionicima, a može se naručiti i preko Internet stranica instituta za javnu upravu.
pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na upravne postupke, javne financije i računovodstvo te upravnu teoriju, a obuhvaća sedam znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a četiri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Šprela Zagorc piše o institutu razumnog roka za odlučivanje u upravnim postupcima. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Rad Tatjane Jovanović bavi se pitanjem računovodstva u javnom sektoru pri čemu se komparativno razmatraju Hrvatska i Slovenija. Tereza Rogić Lugarić bavi se poreznom tajnom, dok Stjepan Gadžo piše o položaju javnopravnih tijela u novom hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Unutar tematskog bloka o upravnoj teoriji Teo Giljević bavi se utjecajem okoline organizacije na upravnu koordinaciju, Mirko Pečarič bavi se analizom modela dobrog upravljanja, dok Danijel Baturina razmatra civilno društvo u kontekstu europeizacije.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o reformi lokalne i regionalne samouprave, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Rijeci i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kao i niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Čestitka ministrici uprave

Institut za javnu upravu čestita dr.sc. Dubravki Jurlina Alibegović na izboru za ministricu uprave u Vladi Republike Hrvatske i želi joj puni uspjeh u radu, na dobrobit upravne struke, javnog interesa i interesa svih građana Republike Hrvatske. Institut je spreman surađivati s Ministarstvom uprave te pomoći svojim stručnim, organizacijskim i drugim kapacitetima.

Tribina "Decentralizacija kulturnih politika: francusko iskustvo", Zagreb, 8. veljače 2016.

Institut za javnu upravu poziva vas na tribinu "Decentralizacija kulturnih politika: francusko iskustvo", koja će se održati 8. veljače 2016.g. u Zagrebu, Gundulićeva ulica 10, dvorana IV, I. kat, s početkom u 14,00 sati. Suorganizator tribine je Prokultura – Opservatorij kulturnih politika iz Splita.

Tema je posvećena decentralizaciji javnih politika kulture u Francuskoj, zemlji koja danas bilježi više od šezdeset godina uspješnog postojanja i organiziranog rada Ministarstva kulture i komunikacija. Pod uređenim vodstvom i u partnerstvu s brojnim dionicima, već desetljećima funkcioniraju kulturne politike stavljajući naglasak na očuvanje, afirmaciju i razvoj vlastitog jezika i kulture. U tom kontekstu, proces decentralizacije praćen je i primjenjivan kroz suradnju između brojnih stručnih i znanstvenih institucija, uz edukaciju uprave te time predstavlja iskustvo koje Hrvatskoj može biti od iznimne važnosti.

Nakon uvodnog izlaganja koje će održati dr.sc. Nansi Ivanišević, predsjednica Prokulture, sudionici su pozvani na razmjenu znanja i iskustava iz funkcioniranja hrvatskih kulturnih, ali i drugih javnih politika koje nužno moraju djelovati u suglasju s kulturom.

Natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Eugen Pusić" za 2016. godinu

pusic
Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 15. siječnja 2016. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata.

Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Nagrade se dodjeljuju radovima koje kao najbolje ocijeni stručno povjerenstvo Instituta.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kn za znanstvenika odnosno 1.500,00 kn za studenta (neto iznosi). Nagrada se dodjeljuje povodom obljetnice smrti akademika Eugena Pusića 20. rujna u Zagrebu. Nagrađeni radovi objavit će se u međunarodnom znanstvenom časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.

pročitajte više...

Prof.dr.sc. Ivan Koprić dobitnik NISPAcee godišnje nagrade "Alena Brunovska" za 2016. godinu

NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila je godišnju nagradu „Alena Brunovska“ za 2016. godinu prof.dr.sc. Ivanu Kopriću, redovitom profesoru i predstojniku Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, ujedno predsjedniku Instituta za javnu upravu. Nagrada „Alena Brunovska“ dodjeljuje se za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Profesor Koprić je šesnaesti u nizu uglednih profesora nagrađenih ovom nagradom, koju je NISPAcee utemeljila i dodjeljuje od 2001.g.

Alena Brunovska Award to IKopric 2016 (1)

"Hrvatska i komparativna javna uprava" - poziv na pretplatu u 2016.

HKJUnarudzbenica2015
Institut za javnu upravu poziva vas da se pretplatite na časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration", prvi i jedini specijalizirani časopis u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom javne uprave. Časopis je utemeljen 1999. godine, a izlazi četiri puta godišnje. Osim znanstvenih radova, u svakom broju objavljuju se sudska i upravna praksa te aktualne vijesti, a radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.

Godišnja pretplata na časopis za 2016. godinu iznosi 750,00 kuna, a narudžbenicu možete
popuniti online na web stranicama Instituta ili preuzeti na našim stranicama.

Za sve daljne informacije o pretplati molimo vas da nas kontaktirate preko
kontakt obrasca na našim web stranicama, na adresi Institut za javnu upravu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb ili na e-mail adresi: petra.djurman@iju.hr

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalne javne službe. Taj tematski blok obuhvaća šest znanstvenih radova na engleskom jeziku. Rad Lishenga Donga i Xuanhui Liu odnosi se na upravne reforme u Kini, Torsten Seidel i Timo Vakkuri u svom radu daju komparativnu analizu kvazitržišnih aranžmana u lokalnom javnom prijevozu u Njemačkoj i Finskoj, a rad Lisheng Dong, Qun Cui i Toma Christensena bavi se institucionalnom analizom pružanja lokalnih javnih službi u Kini. Juraj Nemec, Jana Soukopová i Beata Mikušová Meričková pišu o ekonomskim aspektima zbrinjavanja otpada u češkim i slovačkim lokalnim jedinicama, Christopher J. Smith i Daniel Rauhut bave se pitanjem službi od općeg neekonomskog interesa i ulogom Europske komisije, dok Primož Pevcin i Iztok Rakar pišu o pravnim, organizacijskim, ekonomskim i financijskim aspektima lokalnih javnih službi u Sloveniji.

Osim navedenog, u časopisu je objavljena sudska i upravna praksa Upravnog suda u Rijeci, niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima te pojmovnik dr. sc. Jasmine Džinić.

Konferencija “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog”, Zagreb, 15. prosinca 2015.

IMG_5
Dana 15. prosinca 2015. u hotelu Antunović održana je konferencija u sklopu projekta “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog” koju je organizirao voditelj projekta, Sindikat policije Hrvatske, u suradnji s Institutom za javnu upravu. Cilj projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda jest unaprjeđenje znanja i kompetencija sindikata policije o mehanizmima socijalnog dijalog te stvaranje pretpostavki za ravnopravno sudjelovanje u procesu donošenja odluka o položaju policajaca u kontekstu gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova, što je ujedno bila i tema ove konferencije. Sudionici konferencije bili su predstavnici Sindikata policije Hrvatske, Instituta za javnu upravu te Pravnog fakulteta u Zagrebu. pročitajte više...

Sjednica Skupštine Insituta za javnu upravu, Zagreb, 18. prosinca 2015.

U petak, 18. prosinca 2015. održana je redovna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Nakon pozdravne i uvodne riječi, predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić prezentirao je članovima Instituta izvješće o radu Instituta za razdoblje studeni 2013. – studeni 2015. te financijsko izvješće, koji su potom usvojeni.

Uslijedio je izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, tajništva i nadzornog odbora Instituta za razdoblje 2015. - 2017. Za predsjednika Instituta jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, dok je za zamjenicu predsjednika Instituta jednoglasno izabrana izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

Kao članovi Tajništva Instituta jednoglasno su izabrani Tatjana Ćorlija Milivojević, dr. sc. Jasmina Džinić, Josip Jambrač, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, Boris Milošević, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Frane Stanišić, Tomislav Vračić, te dr. sc. Nikola Popović kao glavni tajnik. Za članove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. sc. Slaven Ravlić kao predsjednik te Slobodan Ljubišić i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak kao članovi. Predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavio je članovima Program rada Instituta za naredno dvogodišnje razdoblje, koji je nakon nekoliko prijedloga i komentara jednoglasno usvojen.

Predavanje Jasmine Osmanković "Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj", Zagreb, 18. prosinca 2015.

U sklopu održavanja sjednice Skupštine Instituta za javnu upravu, dr.sc. Jasmina Osmanković, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, održala je 18. prosinca 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gostujuće predavanje na temu Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj. Predavanju je prisustvovalo više desetaka članova Instituta za javnu upravu, a moderator je bio prof.dr.sc. Ivan Koprić, predstojnik Katedre za upravnu znanost i predsjednik Instituta.

Ciljem predavanja, prof. Osmanković odredila je raspravljanje o prikladnosti postojeće teritorijalne organizacije BiH za podupiranje lokalnog i regionalnog razvoja te generiranje mira na području BiH i utvrđivanje da li je moguće idealnom teritorijalnom organizacijom postići mir ili je postojanje mira preduvjet za optimalnu teritorijalnu organizaciju.

pročitajte više...

Predavanja profesora Benedikta Speera, Zagreb, 14. prosinca 2015.

2335760_web
U ponedjeljak 14. prosinca 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Benedikt Speer, profesor Škole za menadžment austrijskog Sveučilišta primijenjenih znanosti u Koruškoj, održao je dva gostujuća predavanja na temu Austria in the European Union: European Competences for the civil service i Impact orientation as a model for budgetary and administrative reform in Austria.

Prvo predavanje je bilo namijenjeno studentima druge godine stručnog studija javne uprave na studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu dok je drugo predavanje bilo otvorenog tipa te su njemu prisustvovali predstavnici akademske zajednice, više desetaka studenta javne uprave i zainteresirani građani.

pročitajte više...

Priručnik za stručno usavršavanje "Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj"

11-civilna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla jedanaesta publikacija pod nazivom “Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj" autorice Anđela Huzanić Jerkov.

Priručnik obrađuje pitanje transformacije sustava civilne zaštite i njegove prilagodbe europskim upravnim standardima te analizira pravne i organizacijske aspekte iz kojih je nastala današnja Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Što je civilna zaštita u Europskoj uniji i koja je njezina pravna stečevina s tim u vezi? U kojoj mjeri je civilna zaštita europeizirana i kako se stvaraju europske javne politike? Kako je Hrvatska prihvatila i provela propise, standarde, i vrijednosti EU iz područja civilne zaštite i je li kod nas izgrađen europski model civilne zaštite? Na ta i druga povezana pitanja, ovaj priručnik daje odgovore.

Priručnik sadrži četiri dijela. U prvom se prikazuju i analiziraju koncepti europeizacije i upravne mreže kako bi se stvorio okvir za analizu sustava civilne zaštite u sljedećim poglavljima. U drugom se razmatra razvoj upravnog područja zaštite i spašavanja te instrumenti međunarodne pomoći u tom području. Treći dio posvećen je civilnoj zaštiti u Europskoj uniji i postupnoj europeizaciji tog upravnog područja, posebno razvoju pravne stečevine i standarda koji se odnose na civilnu zaštitu. U četvrtom dijelu, Priručnik se bavi urastanjem hrvatskog sustava civilne zaštite u svojevrsnu europsku upravnu mrežu te se analiziraju i druge inicijative koje potiču suradnju i povezivanje sustava civilne zaštite na području srednje i jugoistočne Europe.

Priručnik je namijenjen svim zaposlenicima u sustavu zaštite i spašavanja koji se žele upoznati s promjenama do kojih je došlo u ovom području u proteklom razdoblju, a koje promjene su velikim dijelom posljedica pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i djelovanja u novom okruženju u kojem civilna zaštita ima sve važniju ulogu. Izvrstan je materijal za stručno osposobljavanje svih koji sudjeluju u mreži organizacija koje su u većoj ili manjoj mjeri uključene u zaštitu i spašavanje u Hrvatskoj.