Modernizacija i inovativna reforma javne uprave ključni su element reforme države i javnog upravljanja u zapadnim zemljama od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća. Osnovni smjer razvoja uključivao je promjenu paradigme javne uprave prema jačoj demokratizaciji i orijentaciji na građane, ali i većom efikasnosti i djelotvornosti kako bi se uhvatila u koštac s temeljitim društvenim i gospodarskim promjenama. U zemljama nastalima raspadom bivše Jugoslavije koje su se ujedno suočile s ratom i razornim posljedicama rata, a dijelom i u drugim tranzicijskim zemljama, takav je razvoj javne uprave izostao, a globalne debate o reformi javne uprave zaobišle su domaći javni diskurs.

Tijekom 90-ih, u kontekstu tranzicije, u Hrvatskoj se stvarala država i novi gospodarski sustav, koju je pratila i rekonstrukcija javne uprave. I dok su u početku promjene u javnoj upravi bile vođene centralističkom vizijom, u novom tisućljeću decentralizacija postaje vodeći koncept, ali nerijetko s nejasnim sadržajem i nedovoljnom osnovom za provedbu. Osim toga, izostala je temeljita reforma javne uprave koja bi uvela ključne institucionalne inovacije i stvorila koherentan sustav utemeljen na suvremenim vrijednostima odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, vladavini prava, funkcionirajućih institucija. Ti su propusti posebno vidljivi u kontekstu aktualne gospodarske i političke krize s negativnim posljedicama na društveni i gospodarski razvoj.

Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu iniciraju promišljanje i raspravu o vodećim konceptima i idejama u okviru politike upravne reforme i potiču formuliranje preporuka koje bi mogle poslužiti kao okvir i sadržaj reformskog procesa. U tu svrhu pokreće se Forum za javnu upravu u skladu sa slijedećim načelima:

  • Članovi su stručnjaci iz različitih akademskih i drugih institucija, a u Forumu sudjeluju na poziv organizatora.

  • Forum se sastaje tri puta godišnje, pri čemu se raspravlja na temelju dva izlaganja koja razmatraju istu ključnu temu iz različitih perspektiva

  • Sastanci Foruma su zatvorenog tipa

  • Nakon sastanka objavljuje se brošura koja sadržava oba teksta te sažetak rasprave, a s kojom će biti upoznati političari i mediji.

16. svibnja 2012. godine
“Lokalna samouprava i decentralizacija”


Prof.dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu)
"Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike"

Dr. Dubravka Jurlina-Alibegović (Ekonomski institut Zagreb)
"Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: između želja i mogućnosti"

Moderatorica:
Dr. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu / Institut za javnu upravu)

forum

PREUZIMANJE

24. listopada 2012. godine
“Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti”


Doc.dr.sc. Vedran Đulabić, (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu)
"Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava EU fondova"

Matija Derk (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije)
"Kako se pripremamo za strukturne fondove?"

Moderator:
Neven Šantić ( TV RI)

forum2

PREUZIMANJE

6. veljače 2013. godine
“Etika i integritet u javnoj upravi”


Prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet u Zagrebu / zastupnik u Hrvatskom saboru)
"Načela obnašanja javne vlasti"

Prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet u Zagrebu / predsjednica Etičkog povjerenstva za državne službenike)
"Etički kodeksi za državne službenike – pravna kategorija ili moralna obaveza?"

Moderatorica:
Marina Škrabalo (GONG)

forum3

PREUZIMANJE

4. lipnja 2013.
“Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve?“


prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
“Policy pristup u hrvatskoj javnoj upravi”

dr. sc. Marijana Sumpor (Ekonomski institut, Zagreb)
“Kako povezati kolektivne procese participativnog strateškog planiranja i političku (samo)volju vodstva?”

Moderatorica:
dr. sc. Ana Petek (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

forum4


PREUZIMANJE

6. studenoga 2013.
“Transparentnost u javnom upravljanju“


doc. dr. sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu, povjerenica za informiranje)
“Transparentnost – kako i zašto?”

dr. sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb)
“Otvorenost proračuna”

Moderatorica:
Saša Šegrt (GONG)

forum5


PREUZIMANJE

6. veljače 2014.
“Javni služžbenici:– status i broj zaposlenih u javnom sektoru“


Izv.prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)
"Status zaposlenih u javnoj upravi -– služžbenici ili radnici?"

Dr.sc. Predrag Bejaković (Institut za javne financije, Zagreb)
"Zaposlenost u javnoj upravi –- stanje, problemi i reforme u Hrvatskoj i
svijetu"


Moderatorica:
doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet Sveučiliššta
u Zagrebu)

forum6


PREUZIMANJE

11. lipnja 2014.
“Od javnog prema privatnom? Privatizacija i
outsourcing javnih usluga“


doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu)
"Primjena tržišnih mehanizama u javnoj upravi – mogućnosti i rizici?"

dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba (Ekonomski institut, Zagreb)
"Outsourcing javnih usluga"

Moderatorica:
Andreja Žapčić (GONG)

forum7


PREUZIMANJE

12. studenoga 2014.
“Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“
(Forum za javnu upravu i Zagrebački ekonomski forum)


mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar
“Uzroci krize i uloga države”

prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
"Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja"

prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
"Javne politike i djelotvornost javnog upravljanja u Hrvatskoj"

Moderatorica:
Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje)

ZEF_FJU


PREUZIMANJE

4. ožujka 2015.
“Uprava u digitalno doba - otvoreni podaci“


prof. dr. sc. Mladen Varga (Ekonomski fakultet u Zagrebu) i Tomislav Vračić (Ministarstvo uprave)
“Otvoreni podaci javnog sektora: koncept i njegova primjena u Hrvatskoj”

prof. dr. sc. Neven Vrčak (Fakultet organizacije i informatike Varaždin)
“Životni ciklus otvorenih podataka: prema kvalitetnijim informacijama javnog sektora“

Moderatorica:
Sandra Pernar (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)

forum8


PREUZIMANJE

10. lipnja 2015.
“Regulacija, uprava i gospodarstvo: uloga države, institucija i propisa u poticanju gospodarskog razvoj“


prof.dr.sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Regulatorni okvir, učinkovitost javne uprave i konkurentnost nacionalnih ekonomija“

doc.dr.sc.Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc.dr.sc. Frane Staničić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Regulatorna reforma: bolji propisi i osiguranje njihove primjene“

Moderatorica:
Tamara Puhovski (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)


U PRIPREMI

2. ožujka 2016.
“Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu“


izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani)
“Razvoj i akreditacija studijskih programa za javnu upravu: iskustva Slovenije u svjetlu europskih trendova”

doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive“

Komentatori:
prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Dubravka Prelec (Državna škola za javnu upravu)

Moderatorica:
izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

forum10


PREUZIMANJE

14. rujna 2016.
“Digitalna uprava II: Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću u upravi“


doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i doc.dr.sc. Domagoj Bebić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
“Komuniciranje tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj: Komentar o zakašnjeloj državi”

dr.sc. Daniela Širinić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu)
“ Politički prioriteti u Hrvatskoj 1990-2016: policy i medijske agende“

Komentatori:
Aleksandra Kolarić (Hrvatska udruga za odnose s javnošću)

Moderator:
Tomislav Klauški (novinar, 24 sata)

forum10


PREUZIMANJE

23. studenoga 2016.
“Uprava u digitalno doba. Transformacijski potencijal e-uprave za vecu ucinkovitost i odgovornost“


prof.dr.sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
“E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu”

doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu)
“ E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima

Komentatori:
prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani), Bernard Gršić, pomoćnik ministra uprave, Hrvoje Sagrak, dopredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca i Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Moderator:
Milan Koštro (Panda komunikacije)

forum10


PREUZIMANJE