O SAVJETOVANJU

Kakva je perspektiva teritorijalnog (pre)ustroja Hrvatske u sljedećih pet godina? Utječe li i kako kriza na ustavnu zaštitu prava na lokalnu samoupravu? Hoće li se snaženjem uloge agencija na državnoj razini Hrvatska ikada doista moći decentralizirati? Kakve su mogućnosti financiranja projekata lokalne i regionalne samouprave iz sredstava fondova Europske unije te imaju li lokalne jedinice dovoljno kapaciteta za uspješno iskorištavanje tih sredstava? Koji su izazovi u upravljanju lokalnim proračunom, javnom nabavom, komunalnim gospodarstvom, motiviranju lokalnih službenika i osiguranju transparentnosti rada lokalnih tijela?

Odgovore na postavljena pitanja dali su vodeći stručnjaci Pravnog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Rijeci, kao i vrsni praktičari Ustavnog suda, Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova, Grada Rijeke, Istarske županije te Ureda državne uprave u Sisku.

Dodatno, na Savjetovanju je predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast, kojom se RH pridružuje globalnoj inicijativi koja promiče otvorenost i transparentnost javne vlasti i široku participaciju građana.