Izvještaj s izborne skupštine Instututa za javnu upravu

Dana 20. prosinca 2010. u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, održana je izborna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Skupština je razmatrala Izvješće o radu Instituta u razdoblju nakon sjednice održane 28. travnja 2008. (Nimac, 2008; Koprić, 2010). Uz to Izvješće, podneseno od dotadašnjeg predsjednika Instituta, prof. dr. sc. Ivana Koprića, zasebno usmeno izvješće o radu Sekcije prvostupnika podnio je Marko Glamočak. Podnesena su i financijska izvješća za 2008., 2009., te 2010. (prvih 9,5 mjeseci). Sva su izvješća prihvaćena.

Budući da je bila riječ o izbornoj skupštini, birana su nova tijela Instituta, koja će obavljati svoje dužnosti naredne dvije godine. Za predsjednika Instituta ponovno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, a za glavnu tajnicu Slavica Banić, sutkinja Ustavnog suda, koja je tu dužnost obavljala i u prethodnom razdoblju.

pročitajte više...

Poziv - 12. izborna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu

Temeljem članka 15. stavka 3. i članka 19. stavka 2. Statuta Instituta za javnu upravu sazivam 12. izbornu sjednicu Skupštine Instituta za javnu upravu12. izbornu sjednicu Skupštine Instituta, koja će se održatiu ponedjeljak, 20. prosinca 2010. godine, s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, dvorana 4, Gundulićeva 10.

Za sjednicu Skupštine predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o radu Instituta za javnu upravu u razdoblju od 2008. – 2010. godine,
2. Izvješće o radu Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu,
3. Financijsko izvješće za 2008., 2009. i 2010. godinu,
3. Izbor predsjednika, glavnog tajnika, Tajništva i Nadzornog odbora Instituta.

Nakon sjednice Skupštine sa zadovoljstvom Vas pozivamo na prigodni domjenak uz koji će biti održana i promocija knjiga Robert Blaževića „Upravna znanost“ i prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine i doc. dr. sc. Tereze Rogić Lugarić „Osnove poreznog prava“

P R E D S J E D N I K

prof. dr. sc. Ivan Koprić

Tribina sekcije prvostupnika "Reforma agencija u Hrvatskoj"

Sekcija prvostupnika javne uprave poziva vas na tribinu “Reforma agencija u Hrvatskoj”, koja će se održati u ponedjeljak, 13. prosinca 2010. na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, Gundulićeva 10, Dvorana I s početkom u 15:00 sati.

Predavači na tribini bit će doc. dr. sc. Anamarija Musa, Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Marko Kovačić, ravnatelj Zavoda za javnu upravu u Ministarstvu uprave.

"Hrvatska javna uprava" - dostupni tekstovi iz 2008.

Institut za javnu upravu nastavlja s praksom objavljivanja stručnih radova iz ranijih brojeva časopisa “Hrvatska javna uprava”, kako bi ih učinio dostupnima široj zainteresiranoj javnosti.

pročitajte više...

Tribina sekcije prvostupnika - "Mjesna samouprava"

Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu poziva Vas na tribinu “Mjesna samouprava u Republici Hrvatskoj“, koja će se održati u srijedu 19. svibnja 2010. u Gundulićevoj 10, Zagreb, dvorana II s početkom u 16:00 sati.

Održano savjetovanje "Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave"

U organizaciji Instituta za javnu upravu, pod uredništvom prof. dr. sc. I. Koprića, mr. sc. T. Antića i M. Kovačića, 22. travnja 2010. godine u hotelu Sheraton održano je savjetovanje na temu: „Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?“. Otvaranje savjetovanja započelo je obraćanjem prof. dr. sc. I. Koprića, predstojnika Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika Instituta za javnu upravu, koji je izlaganja i raspravu na temu reforme lokalne i regionalne samouprave ocijenio veoma aktualnom s obzirom na goruće probleme s kojima se Vlada Republike Hrvatske odlučila uhvatiti u koštac najavivši skorašnje mjere reorganizacije lokalne i regionalne samouprave.
pročitajte više...

Natječaj za upis na poslijediplomski studij

Sveučilište u Zagrebu - Centar za poslijediplomske studije raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij “Javna uprava”, za stjecanje akademskog naziva “Sveučilišni specijalist javne uprave”, s početkom u ljetnom semestru akademske godine 2009./2010. pročitajte više...

Društveno veleučilište raspisalo natječaj

Društveno veleučilište u Zagrebu, Gundulićeva 10, raspisalo je natječaj za izbor predavača ili viših predavača u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete "Lokalna samouprava" i "Državna uprava".

pročitajte više...

Tribina o prijamu u državnu službu

Institut za javnu upravu organizira tribinu pod nazivom “Prijam u državnu službu Republike Hrvatske - (ne)sklad između proklamiranih načela i postojeće prakse?”, koja će se održati u utorak 2. veljače 2010. u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, s početkom u 14,00 sati.

Predavači na tribini bit će doc. dr. sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta u Zagrebu i mr.sc. Dubravka Prelec iz British Councila.

Nakon uvodnih izlaganja otvorit će se stručna rasprava s koje će se uputiti sugestije nadležnim državnim tijelima.

Radi osiguranja dovoljno prostora, molimo da svoj dolazak potvrdite na broj telefona 2357-534 (Sanja Nimac) ili na e-mail: snimac@uprava.hr

Tribina kluba pravnika "Racionalizacija lokalne samouprave"

Klub pravnika Grada Zagreba u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira 146. tribinu pod naslovom “Racionalizacija lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj”. Uvodničar na tribini bit će prof.dr.sc. Ivan Koprić, s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tribina će se održati u utorak, 19. siječnja 2010. u Vijećnici Pravnog fakulteta, II kat lijevo s početkom u 19.00 sati.

preuzimanje prezentacije