Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava" broj 4/2011., u kojem su domaći i inozemni upravni stručnjaci obradili brojne aktualne teme iz područja javnih službi i javnog menadžmenta, upravnog obrazovanja, regionalne samouprave te reformi javne uprave u Republici Srbiji. Prof. emeritus Hellmut Wollmann piše o načinima obavljanja javnih službi u europskim zemljama; prof.dr.sc. Miro Haček o uvođenju načela poduzetništva u slovensku lokalnu upravu; prof.dr.sc. Snežana Đorđević o reformama javnih službi u Srbiji. Profesori Ian D. Clark i Leslie Pal analiziraju i uspoređuju postojeće akademske programe i profesionalne osobine magistara javne uprave i javnih politika u Kanadi. Profesori Konrad de Ceuninck i Herwig Reynaert opisuju upravne reforme u Flandriji; dr.sc. Vedran Đulabić i Romea Manojlović bave se upravnim aspektima regionalne i kohezijske politike u Hrvatskoj. Jasmina Džinić prikazuje upravne reforme u Srbiji, a prof.dr.sc. Stevan Lilić Strategiju upravne reforme u Srbiji s obzirom na kontekst europskih integracija.

Akademik Jakša Barbić i prof.dr.sc. u mirovini Vlado Puljiz pišu o radu preminulog akademika Eugena Pusića; Barbić o Pusićevom radu u HAZU-u, a Puljiz o Pusićevim pogledima na socijalnu državu, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu. Novi broj časopisa donosi i prikaz knjige prof.dr.sc. Stevana Lilića „Upravno pravo/upravno procesno pravo“, najnoviju sudsku praksu Ustavnog suda i Upravnog suda i upravnu praksu Odbora za državnu službu, intervju s Joškom Klisovićem, predstojnikom Ureda predsjednika RH o novoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, vijesti o konferenciji Upravno sudstvo pred europskim izazovima; vijesti s tri okrugla stola: Izazovi uključivanja građana u oblikovanju javnih politika; Partnerstvo za otvorenu vlast; Decentralizacija, predstavljanja studije Deset tema u reformi javne uprave u Hrvatskoj te održanom komemorativnom sastanku u čast preminulog akademika Eugena Pusića, kao i pojmovnik pravnog instituta izvlaštenja. U ovome broju objavljeno je osam znanstvenih radova, a svi su svi pisani na engleskom jeziku.

Savjetovanje Instituta za javnu upravu “Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU”

savjetovanje
Dana 16. studenoga 2011. u Palači Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb održano je cjelodnevno Savjetovanje Instituta za javnu upravu pod nazivom “Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU”. Savjetovanju je prisustvovalo stotinjak sudionika iz tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, pravosuđa, akademske zajednice i civilnog društva. O deset aktualnih tema - teritorijalnom preustroju RH, ustavnom jamstvu zaštite prava na lokalnu samoupravu, agencifikaciji kao novoj centralizaciji, korištenju odnosno perspektivama korištenja predpristupnih odnosno strukturnih fondova EU, novoj kohezijskoj politici EU i izazovima regionalne politike u RH, novoj regulaciji sustava javne nabave, problemima u komunalnom gospodarstvu, sustavima motivacije lokalnih službenika u zemljama Zapadnog Balkana, inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast te koracima nužnim za povećanje transparentosti lokalnih vlasti izlagali su redom prof. dr.sc. Ivan Koprić i Josip Jambrač, Antun Palarić, doc. dr.sc. Anamarija Musa, Dalibor Dvorny, dr.sc. Vedran Đulabić, Nada Gunjača, Desanka Sarvan, Gordana Karapandža, Joško Klisović i prof.dr.sc. Ivan Koprić.

Više informacija o održanim izlaganjima, provedenim diskusijama i usvojenim zaključcima na Savjetovanju moći ćete uskoro pronaći u novom broju časopisu “Hrvatska i komparativna javna uprava”, dok će tekstovi radova izlagača biti dostupni javnosti u novom priručniku Instituta za javnu upravu čije je izdanje u pripremi.

Partnerstvo za otvorenu vlast: Intervju s Joškom Klisovićem, predstojnikom Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

Što je inicijativa "Partnerstvo za otvorenu vlast", kako se ta inicijativa provodi u Republici Hrvatskoj, koja su njezina prioritetna područja i aktivnosti, kakva je uloga privatnog sektora, neovisnih eksperata i akademske zajednice u provedbi inicijative te na koji način povećati utjecaj civilnog društva u oblikovanju javnih politika, razgovarali smo s Joškom Klisovićem, predstojnikom Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.
pročitajte više...

Komemorativni sastanak u povodu prve obljetnice smrti akademika Eugena Pusića

photo-region-hrvatska-licnosti-pusic_eugen-Eugen_Pusic_01_u_607350157
Razred za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti priredio je 20. listopada 2011. u Akademijinoj palači komemorativni skup u spomen na pokojnog akademika Eugena Pusića. Na sastanku su o životu i djelu akademika Pusića govorili predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, akademik Vladimir Ibler i prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Sastanak je moderirao akademik Tomislav Raukar, tajnik Razreda za društvene znanosti.

više informacija

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi broj časopis “Hrvatska i komparativna javna uprava”. Novi broj donosi znanstvene i stručne članke o aktualnim temama iz područja upravnih reformi, lokalne samouprave, upravnog postupovnog prava i europeizacije javne uprave. Također, možete se informirati o najnovijoj sudskoj i upravnoj praksi, pročitati prikaz knjige o razvoju slovenske javne uprave 1991-2011 urednika Polonce Kovač i Gregora Viranta; nekoliko osvrta s nedavno održanih domaćih i međunarodnih konferencija u zemlji i inozemstvu iz područja javnih politika, javne uprave i upravnog prava te sa zagrebačkog predavanja eminentnog znanstvenika i profesora B.Guy Petersa o razvoju teorije i prakse javne uprave u zadnjih pola stoljeća, kao i saznati o strukturi i oblicima mjesne samouprave u državama diljem Europe. U ovome broju objavljena su čak tri izvorna znanstvena rada, tri pregledna znanstvena rada, jedno prethodno priopćenje i dva stručna rada, od čega je četiri rada na engleskom jeziku.

Okrugli stol "“Položaj nezavisnih regulatora u upravnom i pravnom sustavu Republike Hrvatske”

DSC00139

U organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Instituta za javnu upravu u postorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom “Položaj nezavisnih regulatora u upravnom i pravnom sustavu Republike Hrvatske”, kojem je prisustvovalo je petnaestak upravnih praktičara i stručnjaka zaposlenih u nezavisnim regulatornim tijelima, Upravnom sudu RH, Ministarstvu pravosuđa, agencijama i Pravnom fakultetu u Zagrebu. Raspravljalo se o pravnom položaju nezavisnih regulatora i stanju pravne zaštite u odnosu na odluke koje regulatori donose s obzirom na odredbe novog Zakona o upravnim sporovima koji stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine.

Uvodno izlaganje podnijeli su Goran Matešić i mr. sc. Nikola Popović, a raspravu su moderirali prof. dr. sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta, mr. sc. Zoran Pičuljan, državni tajnik Ministarstva pravosuđa i doc. dr. sc. Anamarija Musa s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom i na završetku rasprave identificirano je osam grupa pitanja od interesa za nezavisne regulatore u Hrvatskoj koje će se temeljitije obrađivati na narednom okruglom stolu odnosno skupu forumskog tipa u organizaciji Instituta za javnu upravu. Navedene grupe pitanja obuhvaćaju sljedeće probleme:

1. Tko su regulatori, a tko nezavisna tijela? Hoće li se broj tih tijela proširivati?
2. Koje ovlasti spadaju pod regulatorne, a koje ne?
3. Kakav je pravni položaj nezavisnih regulatora? Hoće li se zadržati normativni status quo ili će se tražiti nova zakonska rješenja?
4. Kakav je status članova vijeća i zaposlenika regulatornih tijela?
5. Koji su aspekti neovisnosti regulatora (financijski, organizacijsko-personalni, neovisnost od poslovne zajednice...)?
6. Kako je uređen, odnosno kako bi trebalo urediti sustav pravne zaštite protiv odluka koje donose regulatori? Kako treba tumačiti odnos između posebnih zakona po kojima su osnovani regulatori i Zakona o općem upravnom postupku?
7. Kako treba biti uređen sustav sudske zaštite protiv oduka odluka koje donose regulatori?
8. Kojim mehanizmima potaknuti brzinu, efikasnost i kvalitetu rada i odluka regulatornih tijela te na koje načine postići dugoročne pozitivne efekte, pri čemu je posebno važno pitanje uspostave odnosa povjerenja javnosti i građana u regulatore?

Sjednica Tajništva Instituta za javnu upravu

IMG00381-20110627-1551
U prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, u ponedjeljak 27. lipnja 2011. održana je sjednica Tajništva Instituta za javnu upravu, na kojoj su sudjelovali Ljiljana Karlovčan-Đurović, Marko Kovačić, mr.sc. Goranka Lalić Novak, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Branimir Posavec, Jasminka Trzun te predsjednik Instituta za javnu upravu prof.dr.sc. Ivan Koprić. Sjednici su prisustvovali i dr.sc. Vedran Đulabić i Daria Dubajić. Na sjednici, koju je u odsutnosti glavne tajnice Slavice Banić vodio Branimir Posavec, raspravljene su aktivnosti Instituta u razdoblju od posljednje sjednice Tajništva održane u veljači, kao i aktivnosti planirane do kraja godine.

Na izvrsno posjećenoj tribini o novoosnovanoj Državnoj školi za javnu upravu, održanoj 31. svibnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori predavanje su održali prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta u Zagrebu i v.d. ravnatelja Državne škole Veljko Mudrić. Tribina je rezultirala konstruktivnom raspravom o budućnosti upravnog obrazovanja i usavršavanja u Hrvatskoj. Tribina Sekcije prvostupnika javne uprave o lokalnoj samoupravi održana je u Čakovcu 1. lipnja 2011., uz izlaganja prof.dr.sc. Gordane Marčetić, doc.dr.sc. Anamarije Muse i Mihovila Škarica s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Tribini su prisustvovali brojni sudionici, među njima i gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća Grada Čakovca i drugi predstavnici lokalne i županijske samouprave s područja Međimurske županije. Teme o kojima se raspravljalo bile su problem etike i/ili korupcije lokalnih službenika, mogućnosti poboljšanja lokalnog upravljanja te proces decentralizacije.

Zajedno s Međunarodnim udruženjem za političke znanosti (IPSA) i Hrvatskim politološkim društvom, Institut je sudjelovao u organizaciji međunarodne konferencije o iskustvima u razvoju javnih politika održane u Dubrovniku od 9.-12. lipnja 2011. Na konferenciji je izlagalo pedesetak stručnjaka za javne politike i javnu upravu iz Europe i svijeta. Radovi izlagača s konferencije na engleskom jeziku bit će objavljeni u časopisu “Hrvatska i komparativna javna uprava”, br. 3/2011, br. 4/2011 i br. 1 /2012.

Do kraja 2011. Institut planira izdavanje znanstveno-stručnih zbornika s prošlogodišnjeg savjetovanja o reformi lokalne i regionalne samouprave (u sunakladništvu s Društvenim veleučilištem u Zagrebu) te sa savjetovanja o Zakonu o upravnim sporovima (u sunakladništvu s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti). U izradi je i katalog knjiga od značenja za upravnu struku i priručnika za stručno usavršavanje upravnih službenika, izdanih u (su)nakladništvu Instituta. U tijeku je i priprema sadržajnog i vizualnog redizajna web stranica Instituta, čija posjećenost raste iz mjeseca u mjesec. Institut planira u listopadu ove godine organizirati savjetovanje na kojem bi se rasvijetlile teme vezane uz stanje i perspektive položaja i uloge lokalne i regionalne samouprave u uvjetima ekonomske krize i skorog članstva Hrvatske u EU.
Institut trenutno broji 296 članova te se nada da će se članstvo u njemu i ubuduće širiti na upravne stručnjake u javnom sektoru, ali i organizacije privatnog i neprofitnog sektora, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu te da će se sudjelovanje članstva u radu Instituta i suradnja još više intenzivirati.

Predavanje B. Guy Petersa: "Theoretical Debates in Public Administration in Past 50 years"

U organizaciji Hrvatskog politološkog društva, Instituta za javnu upravu i Pravnog fakulteta u Zagrebu, 14. lipnja 2011. u Vijećnici Pravnog fakulteta održano je predavanje američkog profesora B. Guy Petersa o razvoju teorijskog razmišljanja o javnoj upravi u zadnjih pet desetljeća. Profesor Peters je redoviti profesor na Odjelu za političku znanost Sveučilišta u Pittsburghu gdje je nositelj kolegija o američkim i komparativnim javnim politikama te teorijskim konceptima javnih politika. Kao jedan od vodećih svjetskih znanstvenika i eksperata na području javne uprave i javnih politika, profesor Peters je kao predavač gostovao na mnogim svjetskim sveučilištima te je trenutno možda i najpozvaniji govoriti o stanju kompleksne znanstvene discipline kao što je javna uprava. Predavanju na Pravnom fakultetu u Zagrebu se odazvao na poziv prof. dr. sc. Ivana Koprića, redovnog profesora tog fakulteta te predsjednika Instituta za javnu upravu. Nekoliko desetaka zainteresiranih sveučilišnih nastavnika i drugih članova stručne javnosti bilo je svjedokom zanimljivog jednosatnog predavanja na engleskom jeziku, koje je obilovalo slikovitim i duhovitim digresijama koje su složenu i ozbiljnu tematiku učinili razumljivom svim zainteresiranima, a nakon kojega je uslijedila plodna rasprava.

Predavanje profesora B. Guy Petersa je otvorilo jako mnogo pitanja te je zaista odslikalo svu složenost i dinamičnost područja kakvo je javna uprava. Njegove pouke o važnosti interdisciplinarnih istraživanja, o nužnosti komparativnog učenja i o uzajamnoj relevantnosti teorije i prakse su ohrabrenje i temelj na kojem se mogu graditi doprinosi mladih znanstvenika o ovoj disciplini.

Više informacija o predavanju.

Međunarodna konferencija IPSA - iskustva u razvoju javnih politika, Dubrovnik, 10. - 12. lipnja 2011.

U organizaciji Međunarodnog udruženja za političke znanosti (IPSA), Hrvatskog politološkog društva i Instituta za javnu upravu, u Dubrovniku će se od 10. do 12. lipnja 2011. održati međunarodna konferencija “Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience”. Na konferenciji se očekuje sudjelovanje više desetaka stručnjaka za javnu upravu iz Europe i svijeta, a trodnevni program podijeljen je u pet tematskih cjelina: analitički i konceptualni pristup javnim politikama, prakse javnih politika u Europi, reforma javne uprave u jugoistočnoj Europi, analiza javnih politika u lokalnoj samoupravi i javne politike u visokom obrazovanju.

Više informacija o konferenciji i prijave na konferenciju nalazi se na stranicama
Hrvatskog politološkog društva.

Tribina - Državna škola za javnu upravu, Zagreb, 30. svibnja 2011.

Institut za javnu upravu poziva vas na tribinu o Državnoj školi za javnu upravu, koja će se održati u ponedjeljak, 30. svibnja 2011. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, s početkom u 14,00 sati.

Izlagači na tribini bit će Veljko Mudrić, privremeni ravnatelj Državne škole za javnu upravu i prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakuteta u Zagrebu, a tribinu će moderirati prof.dr.sc, Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

Tribina sekcije prvostupnika “Lokalna samouprava", Čakovec, 1. lipnja 2011.

Čakovec
Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu i Grad Čakovec pozivaju vas na tribinu o lokalnoj samoupravi, koja će se održati 01.lipnja 2011. (srijeda) u 13:00 sati u multimedijalnoj dvorani „TIC-a“, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.


Uvodničari i teme su:
1. Prof. dr. sc. Gordana Marčetić: "Etika i/ili korupcija u lokalnim službama
2. Doc. dr. sc. Anamarija Musa: "Kako poboljšati lokalno upravljanje - uključivanje građana i kvaliteta usluga"
3. Mihovil Škarica, dipl. iur.: "Uloga gradova u procesu decentralizacije"

Sjednica uredništva časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Obavještavamo članove uredništva časopisa “Hrvatska i komparativna javna uprava” da će se sjednica uredništva održati 18. ožujka 2011., u prostorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ćirilmetodska ulica 4, dvorana VII (u potkrovlju), s početkom u 14,15 sati.

Za sjednicu predlažemo slijedeći dnevni red:

1. konstituiranje novog Uredništva
2. ovjera zadnjeg zapisnika
3. prijedlog koncepcije časopisa u narednom periodu
4. prihvaćanje sadržaja broja 1/2011
5. financijske odluke
6. razno

Molimo da se pozivu odazovete i doprinesete kvaliteti rada Uredništva. Ako se niste u mogućnosti odazvati, molimo da se na drugi način (elektronskim putem, telefonski) izjasnite o pojedinim točkama dnevnog reda.

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Ivan Koprić
Pomoćnik glavnog urednika: Dr. sc. Vedran Đulabić
Izvršna urednica: Romea Manojlović