Sretna nova 2015. godina!!!

Sretnu i uspješnu 2015. godinu želi vam Institut za javnu upravu.

snowman

Poziv na međunarodnu konferenciju IPSA "Decentralization Policies: Reshuffling the Scene", Dubrovnik, 7. - 10. svibnja 2015.

0001000940_l_0_04zrh5

Institut za javnu upravu poziva vas na međunarodnu konferenciju "Decentralization Policies: Reshuffling the Scene", koja će se održati u Dubrovniku od 7. do 10. svibnja 2015. Konferencija se održava u suradnji s International Political Science Association (IPSA), Hrvatskim politološkim društvom, Pravnim fakutetom u Zagrebu - studijskim centrom za javnu upravu i javne financije i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o ciljevima, temi i sadržaju konferencije, organizatorima, uvjetima sudjelovanja, rokovima za prijavu radova kao i dodatni tehnički detalji i kontakti organizatora nalaze se u pozivu na konferenciju.

Poziv na konferenciju

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi broj 3/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća javne službe, javne službenike, lokalni referendum i sigurnosno-obavještajne službe. Svi su radovi objavljeni na hrvatskom jeziku.

Prvi tematski blok novog broja časopisa sadrži dva rada o javnim službama. U prvome Emina Ahmetović, Medina Ahmedić, Almira Muharemović, Edina Nožinović, Aleksandar Draganić, Vesna Katić i Edin Islamović pišu o primjeni puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama, a u drugome Desanka Sarvan bavi se implementacijom politike novog javnog menadžmenta u upravljanju javnim vodnim uslugama. U drugom tematskom bloku Damir Juras bavi se pitanjem disciplinske odgovornosti carinskih službenika, a Alen Benazić utjecajem organizacijskih promjena i downsizinga na kvalitetu ljudskih potencijala u javnoj upravi. U bloku o lokalnom referendumu objavljen je rad Vojka Rešetara o institucionalnom mehanizmu participacije građana u procesima oblikovanja javnih politika na lokalnoj razini u Hrvatskoj. U posljednjem tematskom bloku Krešimir Margaletić bavi se analiziranjem normativne uređenosti sigurnosno-obavještajnog sustava Hrvatske.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljen je Pojmovnik dr.sc. Jasmine Džinić.

Forum "Gospodarstvo i država: zajedno u krizi", Zagreb, 12. studenoga 2014.

IMG_0287
U organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Instituta za javnu upravu dana 12. studenog 2014. održan je forum pod nazivom Gospodarstvo i država: zajedno u krizi. Forum je nastao spajanjem dvaju odvojenih foruma, Foruma za javnu upravu te Zagrebačkog ekonomskog foruma. Spajanjem ovih dvaju foruma željelo se dodatno naglasiti važnost teme o kojoj se raspravljalo. Naime, u jeku šeste godine gospodarske krize kao ključno pitanje postavlja se što se može poduzeti kako bi se trenutna situacija poboljšala te kako bi se napokon našao način izlaska iz krize. Ovaj forum je osigurao istovremenu raspravu o ekonomskom, političkom i upravno-institucionalnom aspektu krize te je objasnio zašto i kako su ova tri segmenta iznimno povezana te da se samo usklađenim reformskim zahvatima u sva tri područja može osigurati potrebni napredak.

Uvodna izlaganja održali su mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar iz Arhivanalitike, prof. dr. sc. Ivan Koprić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu te prof. dr. sc. Zdravko Petak sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a moderatorica foruma je bila doc. dr. sc. Anamarija Musa sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Povjerenica za informiranje.

pročitajte više...

Poziv na forum "Gospodarstvo i država: zajedno u krizi”, Zagreb, 12. studenoga 2014.

0383c62
Forum za javnu upravu u suradnji sa Zagrebačkim ekonomskim forumom organizira zajednički forum s temom "Gospodarstvo i država: zajedno u krizi”, koji će se održati u srijedu,  12. studenoga 2014. godine u hotelu "Dubrovnik", Gajeva 1, Zagreb, od 14:00 do 17:00 sati.

Uvodna predavanja izložit će: Velimir Šonje (Arhivanalitika), Prof.dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i Prof.dr. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu), a raspravu na forumu moderirat će doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet,Sveučilište u Zagrebu).

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća europsko upravljanje, etiku u javnom sektoru, javne financije i decentralizaciju, državljanstvo i izbore u Hrvatskoj te upravno pravo. Četiri su rada objavljena na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na europsko upravljanje objavljen je rad doc. dr. sc. Anamarije Muse o reformi agencijskog modela upravljanja u EU te rad Paweła Swianiewicza o europeizaciji regija u Poljskoj. U tematskom bloku koji se odnosi na etiku u javnom sektoru također su objavljena dva rada. Tony Evans se pritom bavi pružanjem javnih službi na razini najbližoj građanima, a Dagmar Radin i Brian Shoup pitanjem stranačke nestabilnosti, institucionalnih uvjeta i korupcije u novim demokracijama. U sklopu tematskog bloka koji se odnosi na javne financije i decentralizaciju, Anto Bajo i Marko Primorac objavili su rad o fiskalnoj decentralizaciji i fiskalnoj neravnoteži u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Unutar bloka o državljanstvu i izborima, Ivan Kosnica piše o hrvatsko-slavonskoj pripadnosti u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju u Hrvatskoj. Anica Drmić objavila je u posljednjem tematskom bloku rad o pravnoj prirodi ugovora o javnoj nabavi.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljene su preporuke Foruma za javnu upravu za reformu hrvatske javne uprave.

Otvoreno pismo Vladi, Saboru i Predsjedniku Republike Hrvatske povodom Strategije razvoja javne uprave do 2020.

GONG i Platforma 112, Institut za javnu upravu, Hrvatski pravni centar, Odsjek za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Matica hrvatskih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Otvoreno pismo
Vladi, Saboru i Predsjedniku Republike povodom Strategije razvoja javne uprave do 2020.


NEMA REFORME BEZ STRUČNE PRIPREME, SOCIJALNOG DIJALOGA I POLITIČKOG KONSENZUSA

Zagreb, 3. studenog 2014.


Javnost je u protekla dva tjedna dobila prvi uvid u nacrt Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2014. do 2020. godine koje je usklađeno s razdobljem Nacionalnog programa reformi i Sporazuma o partnerstvu s Europskom unijom o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova, gdje je čak 88 milijuna eura predviđeno za provedbu reformskog programa Pametna administracija. Naglašavamo da se nacrt ove Strategije pojavljuje na samom pragu posljednje godine mandata ove Vlade, i to bez uključivanja socijalnih partnera i stručne javnosti u njezinu izradu. To znači da se sistemski pomaci, niti povlačenje planiranih sredstava neće moći provesti prije narednih izbora budući da je Strategija još uvijek daleko od dovršenosti u stručnom smislu i operacionalizacije.

Nije potrebno naširoko obrazlagati zašto je upravo razvoj javne uprave – u smjeru učinkovitog, pravičnog i transparentnog pružanja javnih usluga građanima, zajednici, poslovnom sektoru i nizu društvenih sektora – središnja, a dosad zanemarena poluga svekolikog oporavka i razvitka Hrvatske. Bez djelotvorne javne uprave nema ni demokratskog, pravednog društva ni održivog gospodarstva. Dosadašnja zaostajanja u učinkovitom pružanju javnih usluga i kvaliteti regulacijskog okvira nužno je nadoknaditi i time zatvoriti dug iz razdoblja pregovora s EU kada ova ključna reforma nije sustavno provedena, što je prepoznala i Europska komisija koja na njoj sada inzistira.

Strategija nudi problemski intoniranu sliku javne uprave koja se međutim ne zasniva na dostatno kvalitetnoj i obuhvatnoj analizi, kao i niz mjera čiji je sadržaj, redoslijed i tempo potrebno dodatno stručno razmotriti i razraditi. Nacrt Strategije definira tri glavna pravca razvoja javne uprave, a to su (1) poboljšanja upravnih postupaka i poslovnih procesa, (2) upravljanje kadrovima koje će podržati rad i razvoj motiviranih, kompetentnih i produktivnih službenika te (3) bolja organizacija upravnog sustava, što se odnosi i na kritično pitanje funkcionalnog povezivanja i restrukturiranje lokalne i područne samouprave.

Kritično pitanje ove Strategije, dakle, nije potreba za takvim dokumentom nego manjkavosti u pripremi i izglednost njezine provedbe, povrh toga da posluži kao papirnato pokriće za povlačenje europskih fondova. Zato tražimo da se Prijedlog Strategije odmah nakon javnog savjetovanja dopuni detaljnom analizom stanja, stručno doradi i dovede do razine ujednačene kvalitete i promišljenosti, i to angažmanom mjerodavnih stručnjaka iz akademske zajednice.

Poučeni prethodnim iskustvima, zahtijevamo od Vlade, parlamentarnih stranaka i Predsjednika Republike da osiguraju široki i održivi politički i društveni konsenzus za provedbu Strategije razvoja javne uprave u njezinom ukupnom trajanju, do 2020. godine. Tražimo da se nakon dobre stručne dorade Strategija raspravi sa socijalnim partnerima na Gospodarsko-socijalnom vijeću, podvrgne još jednom krugu javnog savjetovanja te uputi u Hrvatski sabor koji bi je nakon obuhvatne rasprave, usvojio i Zaključkom obvezao ovu i sve buduće Vlade na njenu intenzivnu i temeljitu provedbu, i to u uskoj suradnji sa socijalnim partnerima i mjerodavnim stručnjacima, uz obvezu polugodišnjeg izvještavanja Hrvatskom saboru i svim građanima Hrvatske.

Ne dopustimo da nam i ovaj reformski vlak iskoči iz kolosijeka zbog političkih razmirica, stranačkih interesa i straha od promjena!

Prijedlog Strategije razvoja javne uprave - stajališta, primjedbe i sugestije Instituta za javnu upravu

Povodom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije razvoja javne uprave 2014.-2020, koje je bilo otvoreno do 31. listopada 2014., Institut za javnu upravu dostavio je Ministarstvu uprave dostavlja načelna stajališta i primjedbe, kao i primjedbe i sugestije u pogledu određenih dijelova Prijedloga Strategije.

Primjedbe na prijedlog Strategije izrađene su temeljem mišljenja članova Instituta raspravljenih i usvojenih na sjednici Tajništva Instituta 28. listopada 2014., a uputili su ih predsjednik Instituta, prof. dr.sc. Ivan Koprić i glavni tajnik Instituta, dr.sc. Nikola Popović kao ovlašteni članovi za predstavljanje Instituta za javnu upravu.

Stajališta, primjedbe i sugestije u Instituta za javnu upravu u vezi Prijedloga strategije razvoja javne uprave.

Konferencija "Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj", Zagreb, 16. i 17. listopada 2014.

20141016_113826
U auli Sveučilišta u Zagrebu 16. i 17. listopada održana je završna konferencija Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj u kontekstu europskog načela supsidijarnosti u sklopu bilateralnog projekta Cogito Hubert Curien 2013.-2014. između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Valenciennesu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je podržala francuska Agencija za unapređivanje visokog obrazovanja i međunarodne suradnje te hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

pročitajte više...

Prijedlog Strategije razvoja javne uprave - poziv na uključivanje u javnu raspravu

Pasted Graphic
Poštovani članovi Instituta za javnu upravu,

Ministarstvo uprave otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije razvoja javne uprave 2014. - 2020.

Molimo sve zainteresirane da svoje primjedbe i prijedloge koji će se objediniti i poslati u ime Instituta za javnu upravu dostavite predsjedniku Instituta najkasnije do ponedjeljka, 27. listopada 2014. u 11,00 sati.

Više informacija i tekst prijedloga Strategije možete pronaći na
web stranici Ministarstva uprave.

Obavijest o članarini

Poštovani članovi Instituta,

Radi poboljšanja funkcioniranja Instituta za javnu upravu i proširenja njegovih aktivnosti Tajništvo Instituta je 12. lipnja 2014. razmotrilo potrebu i odlučilo uvesti članarinu za fizičke i pravne osobe koji žele biti članovima Instituta. Pritom je posebno uzeto u obzir da Institut nije nikad u periodu od osnivanja dobio institucionalnu potporu iz sredstava za jačanje institucija civilnog društva, s obrazloženjem da je riječ o stručnoj a ne općoj udruzi. Sredstva dobivena plaćanjem članarine koristit će se za postizanje ciljeva kako su oni određeni Programom rada Instituta za 2014.-2015. kojeg je Tajništvo istodobno usvojilo, a objavljen je na web stranicama Instituta www.iju.hr. Imajući u vidu objektivne okolnosti i potrebu da se za određene kategorije članova odredi manja članarina, utvrđene su članarine kako slijedi:

1. za fizičke osobe članarina iznosi 100,00 kuna godišnje,
2. za pravne osobe članarina iznosi 1.800,00 kuna godišnje,
3. za umirovljenike članarina iznosi 50,00 kuna godišnje,
4. za studente preddiplomskih i diplomskih studija članarina iznosi 30,00 kuna godišnje.

Pozivaju se stoga svi članovi Instituta za javnu upravu da izvrše svoju člansku obvezu plaćanja članarine za 2014. godinu, jer će im u protivnom prestati članstvo u našoj udruzi. Obnovljeni popis članova Instituta bit će utvrđen najkasnije do 31. siječnja 2015. godine.

Pored toga, mole se svi članovi Instituta da dostave svoju e-mail adresu za dostavu poziva, jer će se pozivi i sve druge informacije i dopisi nakon 31. ožujka 2015. godine dostavljati isključivo elektroničkim putem.


Podaci za uplatu članarine su sljedeći:

Institut za javnu upravu
Ul. sv. Ćirila i Metoda 4
10 000 Zagreb
OIB: 15893647219
IBAN: HR7923600001101452669
Model: HR00
Poziv na broj: 3211

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalnu samoupravu te građane i upravu. Novi broj časopisa sadrži devet znanstvenih radova - tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna znanstvena rada te dva prethodna priopćenja. Sedam radova pisano je na engleskom jeziku, a dva na hrvatskom.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na lokalnu samoupravu objavljen je rad prof. dr. sc Paweła Swianiewicza o europeizaciji lokalnih javnih politika i političkih procesa u Poljskoj te rad doc.dr. sc. Marte Lackowske o europeizaciji poljskih gradova. Prof. dr. sc. Fred Lazin u svom se radu bavi reformama lokalne samouprave u istočnoeuropskim zemljama od raspada Sovjetskog Saveza nadalje, dok je tema rada prof. dr. sc. Mire Hačeka i doc. dr. sc Irene Bačlije upravni kapacitet slovenskih lokalnih jedinica. Dr. sc. Zoran Radman bavi se ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu u području prostornog uređenja, a prof. dr. sc. Ivan Koprić problemima decentralizacije ovlasti u slučaju Hrvatske. Tematski blok o građanima i upravi obuhvaća rad dr. sc. Igora Vidačaka i Marine Škrabalo o utjecaju europeizacije na otvorenost hrvatske javne uprave, rad Wolfganga Ruscha o modernizaciji upravnog postupanja u jugoistočnoj Europi, te rad doc. dr. sc. Iskre Akimovske Maletić u kojem je riječ o javnim službama i ljudskim pravima.

Osim navedenog, u časopisu je objavljen prikaz knjige, pojmovnik autora dr. sc. Mihovila Škarice, te praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Naposljetku, objavljen je niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama.

Sedmi Forum za javnu upravu "Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga", Zagreb, 11. lipnja 2014.

Bp2UXuKCUAA64FH
U organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Instituta za javnu upravu dana 11. lipnja 2014. održan je sedmi Forum za javnu upravu pod nazivom Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga, u hotelu "Dubrovnik" u Zagrebu.

Uvodna predavanja izložili su doc.dr.sc. Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu o temi "Primjena tržišnih mehanizama u javnoj upravi – mogućnosti i rizici" i dr.sc. Mihaela Grubišić Šeba s Ekonomskog instituta u Zagrebu o temi "Outsourcing u javnom sektoru". Raspravu je moderirala Andreja Žapčić iz GONG-a, Zagreb.
pročitajte više...

Program rada Instituta za javnu upravu

Na sjednici održanoj 12. lipnja 2014., Tajništvo Instituta za javnu upravu je, na prijedlog Predsjednika Instituta, donijelo program rada Instituta u razdoblju 2014. - 2015. godine.

Programom se određuju temeljne aktivnosti Instituta u području znanstveno-istraživačkog rada, nakladništva, stručnog rada, organizacijskog razvoja, suradnje s drugim institucijama i odnosima s javnošću.

Program rada Instituta

Teorijski razgovori o javnoj upravi - najava tribine "Strategije istraživanja u društvenim znanostima”, Zagreb, 26. lipnja 2014.

Institut za javnu upravu poziva vas na drugu tribinu teorijskih razgovora o javnoj upravi pod nazivom “Strategije istraživanja u društvenim znanostima”, koja će se održati u četvrtak 26. lipnja 2014. s početkom u 16,30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana VII/II kat.

Izlagač na tribini bit će prof. dr. sc. Duško Sekulić s Katedre sociologije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a voditeljica tribine i moderatorica je izv. prof. dr. sc Gordana Marčetić, s Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izlaganje i rasprava će biti osobito korisna sveučilišnim asistentima i studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija (sadašnjim i prethodnim generacijama) koji u sklopu svojih doktorskih disertacija i završnih specijalističkih radova provode empirijska istraživanja. Također se preporučuje i svim drugim članovima Instituta i praktičarima koji publiciraju radove u znanstvenim i stručnim časopisima kako bi dobili bolji uvid u metodološke pristupe kojima se mogu koristiti pri obradi, analizi i tumačenju raznovrsnih podataka iz područja svojeg stručnog interesa.

Poziv studentima studija javne uprave - ljetne škole Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani

U organizaciji Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani od 18. do 29. kolovoza 2014. održat će se dvije ljetne škole iz područja javne uprave: "Challenges in Public Administration in the European Union" i "New Public Management: Contemporary ICT and Working Technique Issues for Public Administration".

Pozivaju se studenti zainteresirani za sudjelovanje da se jave prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e-mail: ikopric@pravo.hr.

Više informacija o navedenim ljetnim školama dostupno je na stranicama
ljetne škole.

Najava tribine "Odnosi s javnošću u javnoj upravi", Zagreb, 22. svibnja 2014.

mics1
Studijski centar za javnu upravu i javne financije i Instutut za javnu upravu pozivaju vas na tribinu "Odnosi s javnošću u javnoj upravi", koja će se održati u četvrtak, 22. svibnja 2014. od 14.00 do 16.30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Vijećnica, II. kat. Uvodničari na tribini bit će izv.prof.dr.sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), Marina Halužan (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), Slavica Lukić, (novinarka Jutarnjeg lista) i Andreja Barberić (viši savjetnik za odnose s javnošću Inkasatora, Grad Karlovac). Tribinu će moderirati doc. dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje

Tribina "E-uprava za e-građane", Zagreb, 24. travnja 2014.

E-uprava tribina
U organizaciji Instituta za javnu upravu i Studijskog centra za javnu upravu i javne financije u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu je u četvrtak, 24. travnja 2014. održana javna tribina „E-uprava za e-građane“. Odlična posjećenost tribine od strane studenata, predstavnika civilnog društva i akademske zajednice pokazatelj je širokog interesa za procese osuvremenjivanja javne uprave u Hrvatskoj. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave, prof.dr.sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Blaž Golob, GoForeSight Institut, Ljubljana, Slovenija predstavili su aktivnosti i izazove vezane za pružanje bržih, boljih i kvalitetnijih javnih usluga građanima. Tribinu je moderirala povjerenica za informiranje doc.dr.sc. Anamarija Musa.

pročitajte više...

Predstavljanje „Trideset preporuka za reformu sustava javnog upravljanja" Foruma za javnu upravu, Zagreb, 7. svibnja 2014.

trideset_ preporuka1 (2)
U organizaciji Instituta za javnu upravu i Zaklade Fridrich Ebert u srijedu 7. svibnja u Hrvatskom je saboru održano predstavljanje „Trideset preporuka za reformu sustava javnog upravljanja Foruma za javnu upravu.“ Svaki od održanih Foruma pokrio je jednu važnu temu iz područja javne uprave i javnog upravljanja, a izlaganja i rasprave stručnjaka i zainteresiranih praktičara proizvele su konkretne preporuke za donositelje odluka i ostale policy dionike. Na predstavljanje su bili pozvani saborski zastupnici i novinari, s ciljem upoznavanja sa stajalištima i argumentima struke u pogledu nužne reforme sustava javnog upravljanja.

pročitajte više...

Udžbenik "Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu"

naslovnica_UZ
U okviru biblioteke "Suvremena javna uprava", iz tiska je izašla knjiga pod nazivom "Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu", autora prof.dr.sc. Ivana Koprića, prof.dr.sc. Gordane Marčetić, doc.dr.sc. Anamarije Muse, doc.dr.sc. Vedrana Đulabića i doc.dr.sc. Goranke Lalić Novak.

Knjiga predstavlja prvo izdanje udžbenika usklađenog s bolonjskim studijskim programom pravnog studija, namijenjena studentima, ali i usavršavanju bivših studenata i svih onih koji su čitali prijašnje udžbenike iz ovog predmeta. Udžbenik prikazuje i analizira teorijske novine u suvremenoj upravnoj znanosti, obrađuje nove, ali i tradicionalne teme koje su doživjele važne promjene u složenim društvenim, ekonomskim i socijalnim okolnostima koje utječu na diferencijaciju javne uprave i modernizaciju upravljačkih metoda. Pravnu regulaciju javne uprave autori tumače u okviru nove teorije institucija, koja javnu upravu stavlja u širi kontekst, a upravnu znanost kao disciplinu koja proučava javno upravljanje i javnu upravu i prolazi dinamični razvoj u svijetu i u Hrvatskoj koncipira kao empirijsku disciplinu.

Sadržaj udžbenika obuhvaća devet poglavlja: Javna uprava –temeljni pojmovi, Javna uprava u društvu i u političko-upravnom sustavu, Upravna organizacija i javni menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Obavljanje poslova državne uprave, Javne službe – službe od općeg interesa , Lokalna i regionalna samouprava, Europski upravni prostor, Reforme i modernizacija javne uprave. Udžbenik je dodatno opremljen i predgovorom autora, popisom kratica, bibliografijom i kazalom pojmova.

Poziv na tribinu "E-uprava za e-građane", Zagreb, 24. travnja 2014.

Institut za javnu upravu i Studijski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu pozivaju vas na tribinu „E-uprava za e-građane“ koja će se održati u četvrtak, 24. travnja 2014. od 14.00 do 16.30 h, na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Vijećnica, 2. kat lijevo.

Uvodničari Tribine su istaknuti hrvatski i slovenski stručnjaci u području elektroničke uprave: Darko Parić, pomoćnik ministra uprave Republike Hrvatske, dr.sc. Nenad Vrček s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Blaž Golob, GoForeSight Institute, Slovenija. Tribinu će moderirati povjerenica za informiranje doc.dr.sc. Anamarija Musa.

Poziv na predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Zagreb, 23. travnja 2014.

DE LA ROSA_1224_Photo publique SDLR
Pravni fakultet u Zagrebu i Institut za javnu upravu pozivaju Vas na predavanje pod nazivom „Načelo nadređenosti europskog prava i implikacije na francusko upravno pravo“, koje će održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Erasmus gostujući profesor, Sveučilište Valenciennes, Francuska.

Predavanje će se održati u srijedu, 23. travnja 2014. od 14.30 do 16.00 sati na Pravnom fakultetu u Zagrebu,Trg m. Tita 14, dvorana III /2. kat.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

Stéphane de la Rosa profesor je javnog prava i Jean Monnet Chair Europskog javnog prava na Sveučilištu u Valenciennesu, Francuska, na kojem predaje predmete europske institucije, pravo EU, sudski postupci u EU, europsko i javno poslovno pravo, pravo i socijalne politike EU te europsko javno pravo. Predsjednik je Instituta za razvoj, u kojem obavlja i funkciju voditelja dionice Inovacija, teritoriji i društvena uključenost. Predmet njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih modaliteta upravljanja u EU, participacija privatnog sektora u kreiranju europskog prava, mehanizmi solidarnosti u trgovačkog pravu EU, socijalna i regionalna politika EU, kanali i oblici utjecaja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava na nacionalne pravne poretke. Autor je i suautor tridesetak znanstvenih članaka i monografije Otvorena metoda koordinacije u pravosudnim sustavima EU.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2013 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća upravnu teoriju, ekonomiju javne uprave, politiku i upravu te ljude u upravi. Novi broj časopisa sadrži osam znanstvenih radova - dva izvorna znanstvena rada i šest pregledna – te jedan stručni rad. Šest radova je pisano na hrvatskom jeziku, a tri na engleskom.

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2013 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. U novome broju časopisa objavljeni su radovi koji se bave europeizacijom javne uprave, lokalnom samoupravom, službama od općeg interesa te javnim pravom. Novi broj časopisa sadrži osam znanstvenih radova, od čega tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna i jedno prethodno znanstveno priopćenje. Sedam radova je pisano na engleskom jeziku, a jedan na hrvatskom.

pročitajte više...

Hrvatska i komparativna javna uprava - dostupni tekstovi iz 2012.

Na stranicama Instituta za javnu upravu postavljeni su tekstovi iz časopisa “Hrvatska i komparativna javna uprava” za 2012. godinu, koji su dostupni za pregled i preuzimanje. U repozitoriju časopisa trenutno se nalazi oko 500 znanstvenih i stručnih članaka, prikaza, ogleda i vijesti, objavljenih u jedanaest godišta časopisa (tekstovi objavljeni u razdoblju od 2002. do 2012. godine). Uz tekstove iz prijašnjih godišta, na stranicama Instituta redovito se objavljuju i svi tekstovi na engleskom jeziku objavljeni u novim brojevima časopisa.

Tekstove možete pregledati, pretražiti i preuzeti
ovdje.

"Europeizacija upravnog sudovanja" - nova knjiga u izdanju Instituta za javnu upravu

Iz tiska je izašla nova knjiga u izdanju Instituta za javnu upravu pod nazivom "Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj". Knjiga predstavlja međunarodni zbornik znanstvenih i stručnih radova, od koji je jedanaest predstavljeno na savjetovanju Instituta za javnu upravu održanom u Zagrebu 11. svibnja 2010. pod nazivom "Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja", te dva rada koja daju dodatni uvid u suvremene europske trendove i standarde sudske kontrole javne uprave.

Europeizacija upravnog sudovanja copy
Četiri rada (I.Koprić, J.M. Woehrling, R. Winkler, Š. Stažnik, na različite načine i neposredno analiziraju europske standarde upravnosudske kontrole uprave te europeizaciju hrvatskog sustava upravnog sudovanja. Praksu Vrhovnog suda RH kojom se osigurava suđenje u razumnom roku analizira D. Lukanović Ivanišević; B. Britvić Vetma analizira upravno sudovanje u Francuskoj i mogućnostima primjene francuskih iskustava u hrvatskoj praksi; N. Popović i D. Maričić ispituju mogućnosti spajanjua postupka pred nezavisnim regulacijskim tijelima razvijenima pod europeizacijskim utjecajem s postupkom sudskog nadzora od strane upravnih sudova. O povijesnom razvoju upravnog sudovanja u Hrvatskoj piše D.Medvedović, dok D. Đerđa i Z. Pičuljan pišu o nastanku i temeljnim institutima novog Zakona o upravnim sporovima. Različite aspekte sudskog postupka pred upravnim sudovima ispituju LJ. Karlovčan Đurović (prvostupanjski upravni spor), I. Vezmar Barlek (drugostupanjski spor) i G. Marušić Babić (izvršenje sudskih odluka donesenih u upravnom sporu). Moguće problematične situacije u tijeku upravnog i upravnosudskog postupka analizira B. Ljubanović.

Tribine "Teorijski razgovori o javnoj upravi"

Institut za javnu upravu započinje s organizacijom tribina pod nazivom "Teorijski razgovori o javnoj upravi", o aktualnom stanju, kontroverzama i problemima upravnih i drugih društvenih znanosti, njihovim implikacijama na suvremene upravne procese, kao i o mogućnostima primjene pojedinih teorijskih pristupa u praksi radi poboljšanja rada, kvalitete i učinkovitosti državne uprave i lokalne samouprave.

Prva tribina održat će se u ponedjeljak 24. veljače 2014. u 16,30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana Vll/ll kat. Naslov teme je "Problematika objašnjenja i razumijevanja u društvenim empirijskim znanostima", a izlagač je prof. dr. sc. Stjepan lvanišević (profesor u mirovini Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu te bivši ministar pravosuđa i uprave). lzlaganje i rasprava bit će osobito korisne studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija (sadašnjim i prethodnim generacijama) koji izrađuju doktorske disertacije i završne specijalističke radove, ali zanimljiva i svim drugim članovima lnstituta i praktičarima koji publiciraju radove u znanstvenim i stručnim časopisima i/ili su zainteresirani za takvu vrstu znanstvene rasprave i njene implikacije na hrvatsku praksu.

pročitajte više...

5. Forum za javnu upravu - publikacija

forum5
Na internet stranicama Instituta za javnu upravu objavljena je publikacija s 5. foruma za javnu upravu, koji je pod nazivom “Transparentnost u javnom upravljanju“ održan 6. studenoga 2013. godine.

Uvodna su izlaganja održale doc. dr. sc. Anamarija Musa s Pravnog fakulteta u Zagrebu, od studenog 2013. i prva hrvatska povjerenica za informiranje, koja je izložila tekst „Transparentnost – kako i zašto?“, te dr. sc. Mihaela Bronić s Instituta za javne financije, Zagreb, čije je izlaganje „Otvorenost proračuna“ utemeljeno na istraživanju i ranijem radu koji su izradili dr. sc. Katarina Ott, dr. sc. Mihaela Bronić i Miroslav Petrušić. Raspravu je moderirala Saša Šegrt iz GONG-a, a sažetak rasprave izradila Petra Đurman, mag. polit., studentica doktorskog studija javnog prava i javne uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Forum za javnu upravu pokrenuli su u lipnju 2012. godine Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, s ciljem poticanja promišljanja i rasprave o vodećim konceptima i idejama u okviru politike upravne reforme i formuliranja preporuka koje bi mogle poslužiti kao okvir i sadržaj reformskog procesa.

Članovi su stručnjaci iz različitih akademskih i drugih institucija, a u Forumu sudjeluju na poziv organizatora. Forum za javnu upravu sastaje se tri puta godišnje, pri čemu se raspravlja na temelju dva izlaganja koja razmatraju istu ključnu temu iz različitih perspektiva. Sastanci Foruma su zatvorenog tipa, a nakon sastanka objavljuje se publikacija koja sadržava oba teksta te sažetak rasprave, a s kojom će biti upoznati političari i mediji.

Publikaciju s ovoga, kao i s četiri prethodna foruma, možete
preuzeti ovdje.

Nova izdanja u biblioteci "Priručnici za stručno usavršavanje"

lokalna2
U okviru biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska su izašla dva nova priručnika. Priručnik pod nazivom “Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj” zbornik je radova sa znanstveno-stručnog savjetovanja “Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjih iskustava”, održanog početkom 2013. godine, a donosi tekstove domaćih eksperata i lokalnih upravnih službenika koji obrađuju različite teme iz područja lokalne samouprave: detaljan prikaz zakonskih promjena, analiza sustava neposrednog izbora izvršnih dužnosnika u lokalnoj samoupravi, uloge lokalnih jedinica u osiguranju konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini, konzultiranje građana, etički standardi lokalnih službenika, međuodnos političke i statističke regionalizacije, problem funkcioniranja malih općina, promjene u komunalnim djelatnostima i u sustavu nadzora nad lokalnom samoupravom.

agencije
Zbornik radova “Agencije u Hrvatskoj” sadrži konačne verzije tekstova predstavljenih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?”, održanom krajem 2012. godine. Radovi autora predstavljaju kombinaciju različitih pristupa problematici agencija i javnih službi, a obrađuju teme kao što su razvoj agencijskog modela javne uprave, položaj nezavisnih regulatora, utjecaj procesa europeizacije na javne službe na lokalnoj i regionalnoj razini, iskustva i izazova rada agencija u Hrvatskoj i prijedloge za uspostavu pravnog okvira koji bi regulirao dobro upravljanje u regulatorima.

Više informacija o priručnicima pročitajte
ovdje