Konferencija “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog”, Zagreb, 15. prosinca 2015.

IMG_5
Dana 15. prosinca 2015. u hotelu Antunović održana je konferencija u sklopu projekta “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog” koju je organizirao voditelj projekta, Sindikat policije Hrvatske, u suradnji s Institutom za javnu upravu. Cilj projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda jest unaprjeđenje znanja i kompetencija sindikata policije o mehanizmima socijalnog dijalog te stvaranje pretpostavki za ravnopravno sudjelovanje u procesu donošenja odluka o položaju policajaca u kontekstu gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova, što je ujedno bila i tema ove konferencije. Sudionici konferencije bili su predstavnici Sindikata policije Hrvatske, Instituta za javnu upravu te Pravnog fakulteta u Zagrebu. pročitajte više...

Sjednica Skupštine Insituta za javnu upravu, Zagreb, 18. prosinca 2015.

U petak, 18. prosinca 2015. održana je redovna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Nakon pozdravne i uvodne riječi, predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić prezentirao je članovima Instituta izvješće o radu Instituta za razdoblje studeni 2013. – studeni 2015. te financijsko izvješće, koji su potom usvojeni.

Uslijedio je izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, tajništva i nadzornog odbora Instituta za razdoblje 2015. - 2017. Za predsjednika Instituta jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, dok je za zamjenicu predsjednika Instituta jednoglasno izabrana izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

Kao članovi Tajništva Instituta jednoglasno su izabrani Tatjana Ćorlija Milivojević, dr. sc. Jasmina Džinić, Josip Jambrač, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, Boris Milošević, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Frane Stanišić, Tomislav Vračić, te dr. sc. Nikola Popović kao glavni tajnik. Za članove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. sc. Slaven Ravlić kao predsjednik te Slobodan Ljubišić i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak kao članovi. Predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavio je članovima Program rada Instituta za naredno dvogodišnje razdoblje, koji je nakon nekoliko prijedloga i komentara jednoglasno usvojen.

Predavanje Jasmine Osmanković "Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj", Zagreb, 18. prosinca 2015.

U sklopu održavanja sjednice Skupštine Instituta za javnu upravu, dr.sc. Jasmina Osmanković, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, održala je 18. prosinca 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gostujuće predavanje na temu Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj. Predavanju je prisustvovalo više desetaka članova Instituta za javnu upravu, a moderator je bio prof.dr.sc. Ivan Koprić, predstojnik Katedre za upravnu znanost i predsjednik Instituta.

Ciljem predavanja, prof. Osmanković odredila je raspravljanje o prikladnosti postojeće teritorijalne organizacije BiH za podupiranje lokalnog i regionalnog razvoja te generiranje mira na području BiH i utvrđivanje da li je moguće idealnom teritorijalnom organizacijom postići mir ili je postojanje mira preduvjet za optimalnu teritorijalnu organizaciju.

pročitajte više...

Predavanja profesora Benedikta Speera, Zagreb, 14. prosinca 2015.

2335760_web
U ponedjeljak 14. prosinca 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Benedikt Speer, profesor Škole za menadžment austrijskog Sveučilišta primijenjenih znanosti u Koruškoj, održao je dva gostujuća predavanja na temu Austria in the European Union: European Competences for the civil service i Impact orientation as a model for budgetary and administrative reform in Austria.

Prvo predavanje je bilo namijenjeno studentima druge godine stručnog studija javne uprave na studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu dok je drugo predavanje bilo otvorenog tipa te su njemu prisustvovali predstavnici akademske zajednice, više desetaka studenta javne uprave i zainteresirani građani.

pročitajte više...

Priručnik za stručno usavršavanje "Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj"

11-civilna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla jedanaesta publikacija pod nazivom “Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj" autorice Anđela Huzanić Jerkov.

Priručnik obrađuje pitanje transformacije sustava civilne zaštite i njegove prilagodbe europskim upravnim standardima te analizira pravne i organizacijske aspekte iz kojih je nastala današnja Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Što je civilna zaštita u Europskoj uniji i koja je njezina pravna stečevina s tim u vezi? U kojoj mjeri je civilna zaštita europeizirana i kako se stvaraju europske javne politike? Kako je Hrvatska prihvatila i provela propise, standarde, i vrijednosti EU iz područja civilne zaštite i je li kod nas izgrađen europski model civilne zaštite? Na ta i druga povezana pitanja, ovaj priručnik daje odgovore.

Priručnik sadrži četiri dijela. U prvom se prikazuju i analiziraju koncepti europeizacije i upravne mreže kako bi se stvorio okvir za analizu sustava civilne zaštite u sljedećim poglavljima. U drugom se razmatra razvoj upravnog područja zaštite i spašavanja te instrumenti međunarodne pomoći u tom području. Treći dio posvećen je civilnoj zaštiti u Europskoj uniji i postupnoj europeizaciji tog upravnog područja, posebno razvoju pravne stečevine i standarda koji se odnose na civilnu zaštitu. U četvrtom dijelu, Priručnik se bavi urastanjem hrvatskog sustava civilne zaštite u svojevrsnu europsku upravnu mrežu te se analiziraju i druge inicijative koje potiču suradnju i povezivanje sustava civilne zaštite na području srednje i jugoistočne Europe.

Priručnik je namijenjen svim zaposlenicima u sustavu zaštite i spašavanja koji se žele upoznati s promjenama do kojih je došlo u ovom području u proteklom razdoblju, a koje promjene su velikim dijelom posljedica pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i djelovanja u novom okruženju u kojem civilna zaštita ima sve važniju ulogu. Izvrstan je materijal za stručno osposobljavanje svih koji sudjeluju u mreži organizacija koje su u većoj ili manjoj mjeri uključene u zaštitu i spašavanje u Hrvatskoj.

Obavijest o dodjeli nagrade „Eugen Pusić“ 2015. godine

Institut za javnu upravu iz Zagreba je 24. lipnja 2015. raspisao natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Na natječaj su prijavljena četiri rada, tri u kategoriji studenata i jedan u kategoriji mladih znanstvenika.

Radove je ocijenilo Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, dr. sc. Sanja Maleković, znanstvena savjetnica Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu te izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tajništvo Instituta je 24. rujna 2015. donijelo odluku da se nagrada dodijeli:

A. U kategoriji studenata: Bernardu Markušiću za rad „Primjena vanjskog ugovaranja u resoru obrane: povijesno-funkcionalni pregled i perspektive za primjenu u javnoj upravi Republike Hrvatske“.

B. U kategoriji mladih znanstvenika: Teu Giljeviću za rad „Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja“.

Nagrađeni radovi se upućuju na objavu u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, a autorima pripada i novčana nagrada, koja će im biti dodijeljena na svečanosti organiziranoj tijekom sjednice Skupštine Instituta u prosincu 2015. O svečanoj dodjeli autori će biti posebno obaviješteni na osobnu adresu pisanim putem.

Izvanredna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu

U prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Gundulićevoj 10 održana je 8. rujna 2015. izvanredna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Na sjednici je usvojen zapisnik s redovne sjednice Skupštine održane 20. prosinca 2013., usvojen je novi Statut Instituta za javnu upravu te je predsjednik Instituta izvijestio članove o pripremi redovne sjednice Skupštine u prosincu 2015. i predstavio novi priručnik Instituta za javnu upravu "Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj" autorice Anđele Huzarić Jerkov.
Novi Statut Instituta za javnu upravu nalazi se
ovdje

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na lokalnu samoupravu i obuhvaća osam znanstvenih radova pisanih na engleskom jeziku. Norbert Kersting piše o političkoj participaciji na lokalnoj razini fokusirajući se na izbore i referendume. Anamarija Musa, Domagoj Bebić i Petra Đurman u svom radu analiziraju transparentnost i otvorenost hrvatskih gradova, dok Simona Kukovič i Marjan Brezovšek analiziraju e-demokraciju i e-participaciju u lokalnoj samoupravi Slovenije. Rad Colina Copusa bavi se pitanjem ideologije i realizma u lokalnom upravljanju, Ivan Koprić i Mirko Klarić bave se novim razvojima u hrvatskoj lokalnoj samoupravi, a Michele Breuillard proučava razvoj lokalne demokracije u Francuskoj. Dawid Sześciło bavi se participativnim budžetiranjem u Poljskoj, a Ivan Koprić, Daria Dubajić i Tijana Vukojičić Tomić u svom radu analiziraju izbore na regionalnoj razini u Hrvatskoj.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o otvorenim pitanjima rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica, praksa Županijskog suda u Zagrebu, Upravnog suda u Osijeku te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Prijedlog novog Statuta Instituta za javnu upravu

Pozivamo članove Instituta za javnu upravu da pošalju svoje komentare i prijedloge na prijedlog novog Statuta Instituta za javnu upravu, koji je Tajništvo Instituta utvrdilo na sjednici održanoj 16. lipnja 2015.

Prijedlog statuta nalazi se
ovdje.

Molimo da prijedloge šaljete na e-mai mail adresu admin@iju.hr do zaključno 20.7.2015.

Predstavljanje knjige "Europeizacija hrvatske javne uprave", Dane, Lanišće, 11. srpnja 2015.

europeizacija_hju
Studijski centar Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu iz Zagreba pozivaju vas na predstavljanje knjige "Europeizacija hrvatske javne uprave", koje će se održati 11. srpnja 2015. godine u mjestu Dane, općina Lanišće u Istri, na imanju Roberta Širole, s početkom u 18 sati.

O knjizi i značenju prihvaćanja suvremenih europskih standarda javne uprave za građane govorit će mr. sc. Valter Flego, župan Istarske županije, Marko Boras Mandić, zamjenik župana Primorsko-goranske županije, prof. dr. sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, urednik i priređivač knjige, te prof. dr. sc. Gorazd Trpin, jedan od recenzenata knjige.

Knjigu sačinjava 27 radova 25 autora, profesora i suradnika Pravnog fakulteta u Zagrebu te drugih upravnih stručnjaka.

Nakon uvodnih riječi, rasprava o razlozima, poteškoćama i učincima ulaska u Europsku uniju, te o ulozi javne uprave u europeizaciji i podizanju kvalitete života i radnog okruženja održat će se uz prigodne delicije pripremljene na prigodan način.

pročitajte više...

Natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić"

Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 16. lipnja 2014. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata.

Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Nagrade se dodjeljuju radovima koje kao najbolje ocijeni stručno povjerenstvo Instituta.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kn bruto za znanstvenika odnosno 1.500,00 kn za studenta (neto iznosi). Nagrada se dodjeljuje povodom obljetnice smrti akademika Eugena Pusića 20. rujna u Zagrebu. Nagrađeni radovi objavit će se u međunarodnom znanstvenom časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.

Na natječaj se mogu prijaviti svi mladi znanstvenici do 35 godina te svi redovni i izvanredni studenti upisani na preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij u akademskoj godini 2014/2015. Rad se može prijaviti u suautorstvu, ukoliko svi autori zadovoljavaju kriterij mladog znanstvenika (nisu stariji od 35 godina), odnosno, imaju status redovnog ili izvanrednog studenta. Tematika rada mora biti iz šireg područja javne uprave, pri čemu nije važna uža znanstvena disciplina u kojoj je rad napisan. Za nagradu nije moguće prijaviti radove koji su prethodno objavljeni u drugim publikacijama.

Prijavi treba priložiti tiskanu verziju rada u tri primjerka, elektronsku verziju rada u word formatu te dokumentaciju iz koje je vidljiv status i ostali relevantni podaci o autoru, odnosno suautorima rada. Prijava se šalje poštom na adresu Institut za javnu upravu, Ćirilometodska ulica 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu nagrade „Eugen Pusić“ za najbolji rad mladih znanstvenika i studenata“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2015. Pitanja se zaprimaju na e-mail adresu admin@iju.hr. Rezultati će se objaviti na internetskoj stranici Instituta za javnu upravu (www.iju.hr) do 20. rujna 2015., a dobitnici će biti osobno obaviješteni na elektronsku adresu koju navedu u prijavi.

8. Forum za javnu upravu - publikacija

forum8
Na internet stranicama Instituta za javnu upravu objavljena je publikacija s 8. foruma za javnu upravu, koji je pod nazivom “Uprava u digitalno doba: otvoreni podaci“ održan 4. ožujka 2015. godine.

Kao izlagači na forumu sudjelovali su prof. dr. sc. Mladen Varga, profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Tomislav Vračić, načelnik Sektora za infrastrukturu Uprave za e-Hrvatsku Ministarstva uprave, zajedničkim izlaganjem "Otvoreni podaci: koncept i njegova primjena u Hrvatskoj". Prof. dr. sc. Neven Vrček, profesor Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, govorio je na temu "Životni ciklus otvorenih podataka: prema kvalitetnim informacijama javnog sektora".

Prvi komentator izlaganja bio je Ratko Mutavdžić, član Izvršnog odbora Udruge za informatičke i komunikacijske djelatnost Hrvatske udruge poslodavaca i IT poduzetnik (Projektura. org).

Raspravu je moderirala Sandra Pernar iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a sažetak rasprave zabilježila je Petra Đurman, asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Forum za javnu upravu pokrenuli su u lipnju 2012. godine Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, s ciljem poticanja promišljanja i rasprave o vodećim konceptima i idejama u okviru politike upravne reforme i formuliranja preporuka koje bi mogle poslužiti kao okvir i sadržaj reformskog procesa.

Članovi su stručnjaci iz različitih akademskih i drugih institucija, a u Forumu sudjeluju na poziv organizatora. Forum za javnu upravu sastaje se tri puta godišnje, pri čemu se raspravlja na temelju dva izlaganja koja razmatraju istu ključnu temu iz različitih perspektiva. Sastanci Foruma su zatvorenog tipa, a nakon sastanka objavljuje se publikacija koja sadržava oba teksta te sažetak rasprave, a s kojom će biti upoznati političari i mediji.

Publikaciju s ovoga, kao i sa svih dosada održanih foruma, možete
preuzeti ovdje.

Promocija knjige "Europeizacija hrvatske javne uprave", Zagreb, 15. lipnja 2015.

U izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz tiska je izašla knjiga "Europeizacija hrvatske javne uprave" (urednik prof.dr.sc. Ivan Koprić), koja će biti javno predstavljanja u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine u 13,00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 14, II. kat.

Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Damir Boras (rektor Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić (dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, g. Arsen Bauk (ministar uprave), recenzenti knjige prof. dr. sc. Gorazd Trpin (Ljubljana), prof. dr. sc. Milan Marković (Podgorica) i prof. dr. sc. Zdravko Petak (Zagreb), te urednik i priređivač knjige prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Nakon javnog predstavljanja, knjiga će se moći kupiti uz prigodni popust.

Publikacija Foruma za javnu upravu i Zagrebačkog ekonomskog foruma "Gospodarstvo i država: zajedno u krizi"

ZEF_FJU

Na našim stranicama objavljena je i dostupna za preuzimanje publikacija s foruma pod nazivom “Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“, koji je održan 12. studenoga 2014. godine u Zagrebu.

Na forumu, koji su zajednički organizirali Forum za javnu upravu i Zagrebački ekonomski forum, raspravljeni su ekonomski, politički i upravno-institucionalni aspekti krize i njihova povezanost te je upozoreno kako se samo usklađenim reformskim zahvatima u sva tri područja može osigurati izlazak iz krize u kojoj se Hrvatska nalazi.

U objavljenoj publikaciji nalaze se radovi koje su za svoja uvodna izlaganja pripremili mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar iz Arhivanalitike, prof. dr. sc. Ivan Koprić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu te prof. dr. sc. Zdravko Petak sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Publikaciju s ovoga foruma, kao i sve do sada objavljenje publikacije Foruma za javnu upravu možete preuzeti
ovdje.

Nagrada NISPAcee za najbolju doktorsku disertaciju dr.sc. Jasmini Džinić

P5215739 (600 x 450)
Na 23. godišnjoj konferenciji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) održane u Tbilisiju od 21. do 23. svibnja 2015. dr. sc. Jasmini Džinić, asistentici na Katedri za upravnu znanost, članici Instituta za javnu upravu, dodijeljena je nagrada Mzia Mikeladze za najbolju doktorsku disertaciju.

Odluku o najuspješnijoj disertaciji donijela je međunarodna komisija sastavljena od istaknutih profesora javne uprave. Nagradom se promovira istraživanje mladih znanstvenika te odaje priznanje istaknutom radu i znanstvenom doprinosu u području javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi.

Dr. sc. Jasmina Džinić doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama" obranila je 2014., a izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Koprića, predsjednika Instituta za javnu upravu.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća komparativnu javnu upravu. Tematski blok obuhvaća sedam preglednih znanstvenih radova pisanih na hrvatskom jeziku. Nakon uvodnog teksta prof. dr. sc. Ivana Koprića, doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak objašnjava primjenu komparativne metode u proučavanju javne uprave, dok se rad izv. prof. dr. sc. Gordane Marčetić bavi pregledom komparativnih službeničkih službenika. Preostala četiri rada prikazuju javnu upravu i politički sustav četiriju europskih zemalja, fokusirajući se na pitanja političko-ustavnog poretka, teritorijalnog ustrojstva, državne uprave, javnih službi, službeničkog sustava i upravnih reformi. Petra Đurman piše o javnoj upravi i političkom sustavu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Iva Lopižić daje pregled iste teme na slučaju Francuske, dr.sc. Romea Manojlović obrađuje slučaj Njemačke, dr.sc. Jasmina Džinić slučaj Estonije, a dr. sc. Mihovil Škarica Albanije. Pod rubrikom aktualna tema, Hrvoje Marušić bavi se pitanjem reforme javne uprave u kontekstu eurointegracijskih procesa.

Uz navedeno, u novom broju časopisa objavljen je prikaz knjige, praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Splitu i Rijeci te praksa Odbora za državnu službu. Naposljetku, objavljen je niz vijesti o održanim konferencijama, okruglim stolovima i savjetovanju Instituta za javnu upravu.

Hrvatska i komparativna javna uprava - dostupni tekstovi iz 2013.

Na stranicama Instituta za javnu upravu postavljeni su tekstovi iz časopisa “Hrvatska i komparativna javna uprava” za 2013. godinu, koji su dostupni za pregled i preuzimanje. U repozitoriju časopisa trenutno se nalazi oko 600 znanstvenih i stručnih članaka, prikaza, ogleda i vijesti, objavljenih u dvanaest godišta časopisa (tekstovi objavljeni u razdoblju od 2002. do 2013. godine). Uz tekstove iz ranijih godišta, na stranicama Instituta redovito se objavljuju i svi tekstovi na engleskom jeziku objavljeni u novim brojevima časopisa.

Tekstove možete pregledati, pretražiti i preuzeti
ovdje.

Zaključci sa savjetovanja Instituta za javnu upravu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“

Na nedavno održanom savjetovanju Instituta za javnu upravu pod nazivom "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“ doneseni su slijedeći zaključci:

  1. Suradnja jedinica lokalne i regionalne samouprave unatoč brojnim prednostima, ne može biti panaceja za sve slabosti sustava teritorijalne samouprave niti se isključivo na njoj može bazirati njegova konsolidacija. Ona je neizvjesna, u pravilu jednako skupa te usložnjava funkcioniranje sustava lokalne samouprave. Pravni okvir suradnje u Hrvatskoj je korektan, ali nije ni instruktivan ni poticajan. Trebalo bi ga dopuniti načelima na kojima se suradnja temelji, odredbama o iniciranju i zaključivanju sporazuma o suradnji, proceduralnim pravilima za rješavanje sporova među uključenim partnerima te njihovoj obvezi izvještavanja središnjih tijela o formiranim kooperativnim strukturama. Suradnju bi posebno trebalo poticati na područjima većih gradova i okolnih jedinica koje im gravitiraju kako bi se osiguralo širenje kvalitetnih javnih usluga te unaprijedila koordinacija razvojnih i socijalnih programa.

  2. Kako su potencijali suradnje još uvijek neiskorišteni, a kapacitet i kultura suradnje još uvijek niski, teritorijalna reforma lokalne i regionalne samouprave u smjeru stvaranja većih, jačih i međusobno ujednačenijih lokalnih i regionalnih jedinica nameće se kao nužnost. Planiranje razvoja zahtijeva koordinaciju na širem teritoriju, a partikularne je kapacitete potrebno objediniti kako bi se stvorile jedinice sposobne za preuzimanje uloge društvenog i gospodarskog razvoja te za participaciju u međunarodnim mrežama i asocijacijama.

  3. Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) postižu najbolje rezultate ukoliko su povezan partneri, kao i oni potencijalni usmjereni na rješavanje konkretnih problema i izvedbu konkretnih projekata. One same po sebi ne znače veću raspoloživost dodatnih investicijskih sredstava, ali mogu osigurati njihovo efikasnije privlačenje te učinkovitiju alokaciju. Svaka bi jedinica koja razmišlja o osnivanju ili pristupanju jednoj od grupacija trebala procijeniti mogućnost ostvarenja svojih vlastitih interesa sudjelovanjem u takvoj integriranoj suradničkoj platformi.

  4. Hrvatskoj će za poticanje vlastitog razvoja u okviru kohezijske politike EU u razdoblju 2014.-2020. biti na raspolaganju oko 8.6 milijardi eura. Za poboljšanje apsorpcijskog kapaciteta, odnosno povećanje iskorištenosti dostupnih sredstava, potrebno je: svladati pravila koja se tiču EU fondova te poboljšati koordinaciju različitih upravnih resora i teritorijalnih razina, kao i unutar statističkih regija; nastaviti reorganizaciju i (pre)oblikovanje institucionalne strukture na središnjoj razini koje bi išlo u smjeru stvaranja ministarstva koje bi objedinilo regionalni razvoj s upravom i lokalnom samoupravom te oblikovalo decentralizacijske politike uz dugoročno usmjerenje sustava teritorijalne samouprave na razvoj; jačati kulturu partnerstva i dijaloga među različitim razinama vlasti te sa subjektima izvan javne uprave; kontinuirano poticati snažniju suradnju i formalno povezivanje jedinica lokalne i regionalne samouprave.

  5. Urbani razvoj dobio je značajno mjesto u novom proračunskom razdoblju kohezijske politike Europske unije te se, osim strateškog, potiče i holistički (integrirani) pristup razvoju urbanih područja koji podrazumijeva višedimenzionalne, horizontalne i paralelne intervencije u ekonomske i socijalne probleme. One bi se trebale orijentirati na istraživanje i inovacije, ekološki osviješteno gospodarstvo i poduzetništvo, kulturnu i kreativnu dimenziju razvoja te na snažnije uključivanje građana u procese upravljanja urbanim područjima.

  6. Za jačanje razvojnog i financijskog kapaciteta lokalnih i područnih jedinica u Hrvatskoj potrebno je reformirati postojeći proračunski model njihovog financiranja. Tri su osnovne skupine potrebnih promjena: a) izgradnja novih međuproračunskih odnosa koja bi uključivala preoblikovanje sustava državnih pomoći na temelju kriterija transparentnosti, jednostavnosti i objektivnosti te jačanje dijaloga i konzultacija; b) poboljšanje sustava upravljanja i financiranja kapitalnih projekata putem izrade višegodišnjih strateških kapitalnih investicijskih planova te c) uvođenje korporacijskih praksi u upravljanju i financiranju posebice uvođenje instrumenata za praćenje i mjerenje učinkovitosti, uspješnosti i odgovornosti.

  7. Kvaliteta u javnoj upravi sve se više definira iz korisničke perspektive, kao postizanje njihovog zadovoljstva javnim uslugama. Hrvatski gradovi nedovoljno koriste instrumente upravljanja kvalitetom (uglavnom sudjelovanje na natjecanju Inpuls te anketno ispitivanje javnog mnijenja), a i u sredinama gdje se koriste nailazi se na otpor službenika i njihov negativan pristup stavovima građana, slabu prepoznatljivost instrumenata među službenicima i građanima te na nedovoljnu povezanost instrumenata ispitivanja s instrumentima unaprjeđenja kvalitete. Potrebno je stoga diverzificirati instrumente upravljanja kvalitetom, razviti povelje javnih službi kako bi se građane upoznalo s radom gradskih uprava i očekivanim standardima kvalitete, osigurati podršku rukovodećeg sloja službenika i izvršnih čelnika te jačati otvorenost rada lokalni tijela i službi.

  8. Kako bi se unaprijedila proaktivna i kooperativna orijentacija jedinica lokalne samouprave potrebno je inzistirati na cjelovitosti i isključivosti njihovih ovlasti te na jačanju njihove odgovornosti u nizu poslova i službi lokalnog djelokruga, propisati strože standarde kvantitete i kvalitete lokalnih službi kao i odustati od funkcionalnog, financijskog i političkog tutorstva nad lokalnom samoupravom koje snižava sposobnost njihove autonomne prilagodbe suvremenim okolnostima te 'anestezira' njihov razvojni potencijal.

  9. Teritorijalni obrasci suradnje lokalnih jedinica u velikoj mjeri slijede teritorijalnu organizaciju bivšeg sustava lokalne samouprave naslijeđenog iz socijalističkog perioda. Takvo 'stanje na terenu' predstavlja ozbiljno ograničenje, a možda i usmjerenje budućoj teritorijalnoj reorganizaciji lokalne samouprave. Međutim, povezivanje potaknuto novim, razvojnim svrhama, traži neke nove obrasce te upravo suradnja kod zajedničkih razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa u većoj mjeri odudara od uobičajenog povijesnog i geografskog obrasca.


Zaključke pripremili: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica i Boris Milošević

8. Forum za javnu upravu - "Uprava u digitalno doba: otvoreni podaci“, Zagreb, 4. ožujka 2015

Open_Data
Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut za javnu upravu organiziraju 8. Forum za javnu upravu s temom "Uprava u digitalno doba: otvoreni podaci“, koji će se održati u srijedu, 4. ožujka 2015. godine u hotelu "Dubrovnik", Gajeva 1, Zagreb, od 14:00 do 17:00 sati.

Uvodna predavanja izložit će prof.dr.sc. Mladen Varga s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Tomislav Vračić iz Ministarstva uprave na temu „Otvoreni podaci; koncept i njegova primjena u Hrvatskoj“ te prof.dr.sc. Neven Vrček s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na temu „Životni ciklus otvorenih podataka: prema kvalitetnim informacijama javnog sektora“.

Prvi diskutant u raspravi bit će Ratko Mutavdžić iz tvrtke Projektura, a raspravu će moderirati Sandra Pernar iz Ureda za udruge Vlade RH.

pročitajte više...

Priručnik za stručno usavršavanje "Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi"

10 Suradnja lokalna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla deseta publikacija pod nazivom “Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi".

Objavljeni priručnik u svom prvom dijelu predstavlja zbornik radova izloženih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu „Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“ koje je održano 19. veljače 2015. u Zagrebu. Kroz upravnoznanstvenu, pravnu, ekonomsku i financijsku perspektivu, autori obrađuju teme konsolidacije sustava lokalne samouprave, razvojne uloge samoupravnih jedinica te s njom povezane probleme nedostatnog financijskog, razvojnog i apsorpcijskog kapaciteta. Naglasak se stavlja na nove mogućnosti za urbani razvoj, kvalitetu lokalnih javnih usluga te na organizacijske i financijske poticaje domaćem i prekograničnom povezivanju lokalnih i regionalnih jedinica u svrhu oblikovanja i provedbe razvojnih i socijalnih programa i projekata te rješavanja trans-teritorijalnih javnih problema. Autori objavljenih radova su: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica, Boris Milošević, dr. sc. Sanja Maleković, dr. sc. Jakša Puljiz, mr. sc. Ivana Keser, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i dr. sc. Jasmina Džinić.

Drugi dio priručnika donosi šest dokumenata pravne i političke prirode usvojenih pod okriljem Vijeća Europe i Europske unije, a koji čine temelj europskog institucionalnog okvira za teme o kojima govore objavljeni radovi. Većina njih je po prvi put objavljena u hrvatskom prijevodu. Radi se o Europskoj konvenciji o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti te njena tri dodatna protokola, Povelji o višestupanjskom upravljanju u Europi usvojenoj od strane Odbora regija Europske unije te Preporuci Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe o institucionalnom okviru za suradnju lokalnih jedinica.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća zaštitu ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima te su u ovom broju objavljeni radovi koji su nastali u okviru zajedničkog hrvatsko-slovenskog projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za državne i europske studije iz Kranja.

pročitajte više...

Okrugli stol "Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive", Zagreb, 21. siječnja 2015.

U četvrtak, 21. siječnja 2015. u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra za javnu upravu i javne financije te Instituta za javnu upravu održan je okrugli stol "Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive".

Uvodna izlaganja podnijeli su prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu; prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave, Siniša Kuhar iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, mr. sc. Dragica Kemeter iz Grada Čakovca i Marko Glamočak iz Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu. Moderatorica je bila doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak.

pročitajte više...

Poziv na okrugli stol "Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive", Zagreb, 21. siječnja 2015.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije te Institut za javnu upravu pozivaju vas na okrugli stol "Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive", koji će se održati 21. siječnja 2015. u zgradi Pravnog fakulteta u Zagrebu, Gundulićeva 10, I. kat, dvorana IV, s početkom u 14,00 sati.

Uvodna izlaganja podnijet će:
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu; prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave, Siniša Kuhar (Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika), mr. sc. Dragica Kemeter (Grad Čakovec) i Marko Glamočak (Sekcija prvostupnika Instituta za javnu upravu).
 
Okrugli stol moderirat će doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet u Zagrebu).

"Hrvatska i komparativna javna uprava" - poziv na pretplatu u 2015. godini

Institut za javnu upravu poziva vas da se pretplatite na časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration", prvi i jedini specijalizirani časopis u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom javne uprave. Časopis je utemeljen 1999. godine, a izlazi četiri puta godišnje. Osim znanstvenih radova, u svakom broju objavljuju se sudska i upravna praksa te aktualne vijesti, a radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.

Godišnja pretplata na časopis za 2015. godinu iznosi 750,00 kuna, a
narudžbenicu možete popuniti online na web stranicama Instituta ili preuzeti na našim stranicama.

Za sve daljne informacije o pretplati molimo vas da nas kontaktirate na adresi: Institut za javnu upravu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb. Informacije možete potražiti i telefonom na broj 01 4895 627, preko
kontakt obrasca na našim web stranicama, ili na e-mail adresi: petra.djurman@iju.hr

Preuzimanje narudžbenice (.pdf.)

Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva", Zagreb, 19. veljače 2015.

hands
Institut za javnu upravu organizira godišnje savjetovanje na temu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva", koje će se održati u četvrtak, 19. veljače 2015. s početkom u 9.00 h u dvorani Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb.

Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Mihovil Škarica (Pravni fakultet u Zagrebu) i Boris Milošević (Ministarstvo uprave).

Suradnja kao instrument konsolidacije i razvoja lokalne i regionalne samouprave, napose na metropolitanskim područjima. Novosti u sustavu regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Europska grupacija za teritorijalnu suradnju – mogućnosti i perspektive za hrvatske lokalne i područne jedinice. Prekogranična suradnja lokalnih i regionalnih jedinica. Uspješnije privlačenje sredstava iz fondova Europske unije s lokalne i regionalne razine. Razvojni potencijal LEADER programa i uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju. Uloga velikih gradova u ekonomskom razvoju. Financijski kapacitet gradova i lokalni razvoj. Kvaliteta lokalnih usluga.

Europski fondovi, domaće i prekogranično umrežavanje u duhu suradnje i partnerstva različitih teritorijalnih razina instrumenti su kojima se lokalne i regionalne jedinice jačaju i osposobljavaju za preuzimanje suvremene uloge poticanja lokalnog i regionalnog razvoja. Koliko je takav institucionalni ambijent razumljiv i pristupačan hrvatskim akterima? Jesu li prilike koje se unutar njega pružaju dovoljne da se nadiđu strukturne, financijske i druge manjkavosti hrvatskog sustava lokalne i područne samouprave te da odgode ili čak zamijene dublje reorganizacijske reforme u sustavu?

O tim i drugim srodnim temama govorit će: prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Jakša Puljiz (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU), Boris Milošević (Ministarstvo uprave), dr. sc. Mihovil Škarica (Pravni fakultet u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Boris Bakota (Pravni fakultet u Osijeku), doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Sanja Maleković (Institut za razvoj i međunarodne odnose), doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet)

Kotizacija za savjetovanje iznosi 1.000,00 kn, a uključuje radni materijal, knjigu "Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj", dodatnu publikaciju Instituta za javnu upravu, ručak i osvježenje.

Program i prijavnica za savjetovanje