dobro upravljanje

Konferencija "Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj", Zagreb, 16. i 17. listopada 2014.

20141016_113826
U auli Sveučilišta u Zagrebu 16. i 17. listopada održana je završna konferencija Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj u kontekstu europskog načela supsidijarnosti u sklopu bilateralnog projekta Cogito Hubert Curien 2013.-2014. između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Valenciennesu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je podržala francuska Agencija za unapređivanje visokog obrazovanja i međunarodne suradnje te hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

pročitajte više...