društveno veleučilište

Društveno veleučilište raspisalo natječaj

Društveno veleučilište u Zagrebu, Gundulićeva 10, raspisalo je natječaj za izbor predavača ili viših predavača u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete "Lokalna samouprava" i "Državna uprava".

pročitajte više...