europsko pravo

Poziv na predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Zagreb, 23. travnja 2014.

DE LA ROSA_1224_Photo publique SDLR
Pravni fakultet u Zagrebu i Institut za javnu upravu pozivaju Vas na predavanje pod nazivom „Načelo nadređenosti europskog prava i implikacije na francusko upravno pravo“, koje će održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Erasmus gostujući profesor, Sveučilište Valenciennes, Francuska.

Predavanje će se održati u srijedu, 23. travnja 2014. od 14.30 do 16.00 sati na Pravnom fakultetu u Zagrebu,Trg m. Tita 14, dvorana III /2. kat.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

Stéphane de la Rosa profesor je javnog prava i Jean Monnet Chair Europskog javnog prava na Sveučilištu u Valenciennesu, Francuska, na kojem predaje predmete europske institucije, pravo EU, sudski postupci u EU, europsko i javno poslovno pravo, pravo i socijalne politike EU te europsko javno pravo. Predsjednik je Instituta za razvoj, u kojem obavlja i funkciju voditelja dionice Inovacija, teritoriji i društvena uključenost. Predmet njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih modaliteta upravljanja u EU, participacija privatnog sektora u kreiranju europskog prava, mehanizmi solidarnosti u trgovačkog pravu EU, socijalna i regionalna politika EU, kanali i oblici utjecaja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava na nacionalne pravne poretke. Autor je i suautor tridesetak znanstvenih članaka i monografije Otvorena metoda koordinacije u pravosudnim sustavima EU.