Drugi forum za javnu upravu - Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti

IMG_0915

Dana 24. listopada 2012. u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i hrvatskog Instituta za javnu upravu održan je drugi po redu Forum za javnu upravu. Voditeljica Foruma je doc. dr. sc. Anamarija Musa s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Dok se na prvom Forumu raspravljalo o lokalnoj samoupravi i decentralizaciji Hrvatske, tema drugog Foruma bio je hrvatski apsorpcijski kapacitet za sredstva iz fondova EU. Forum je okupio više desetaka članova znanstvene zajednice i praktičara. Moderator foruma bio je Neven Šantić, predsjednik uprave televizijske kuće Kanal Ri.

Na početku je svim sudionicima podijeljena posebna publikacija s prvog Foruma, u kojoj su radovi nastali temeljem uvodnih izlaganja prof. dr. sc. Ivana Koprića i dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović, kao i sažetak rasprava koji je napisala Romea Manojlović. Uvodna izlaganja na drugom Forumu za javnu upravu održali su doc. dr. sc. Vedran Đulabić i Matiji Derku, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova EU.

pročitajte više...