Hrvatsko politološko društvo

Poziv na međunarodnu konferenciju IPSA "Decentralization Policies: Reshuffling the Scene", Dubrovnik, 7. - 10. svibnja 2015.

0001000940_l_0_04zrh5

Institut za javnu upravu poziva vas na međunarodnu konferenciju "Decentralization Policies: Reshuffling the Scene", koja će se održati u Dubrovniku od 7. do 10. svibnja 2015. Konferencija se održava u suradnji s International Political Science Association (IPSA), Hrvatskim politološkim društvom, Pravnim fakutetom u Zagrebu - studijskim centrom za javnu upravu i javne financije i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o ciljevima, temi i sadržaju konferencije, organizatorima, uvjetima sudjelovanja, rokovima za prijavu radova kao i dodatni tehnički detalji i kontakti organizatora nalaze se u pozivu na konferenciju.

Poziv na konferenciju

Međunarodna konferencija IPSA - iskustva u razvoju javnih politika, Dubrovnik, 10. - 12. lipnja 2011.

U organizaciji Međunarodnog udruženja za političke znanosti (IPSA), Hrvatskog politološkog društva i Instituta za javnu upravu, u Dubrovniku će se od 10. do 12. lipnja 2011. održati međunarodna konferencija “Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience”. Na konferenciji se očekuje sudjelovanje više desetaka stručnjaka za javnu upravu iz Europe i svijeta, a trodnevni program podijeljen je u pet tematskih cjelina: analitički i konceptualni pristup javnim politikama, prakse javnih politika u Europi, reforma javne uprave u jugoistočnoj Europi, analiza javnih politika u lokalnoj samoupravi i javne politike u visokom obrazovanju.

Više informacija o konferenciji i prijave na konferenciju nalazi se na stranicama
Hrvatskog politološkog društva.