Poziv - međunarodna konferencija "Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National, and EU Governance”, Dubrovnik, 11.-14. svibnja 2017.

dubrovnik
Institut za javnu upravu najavljuje međunarodnu konferenciju “Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National, and EU Governance”, koja će se održati u Dubrovniku od 11.-14. svibnja 2017.

Konferencija se održava u suradnji s International Political Science Association (IPSA), Studijskim centrom za javnu upravu i javne financije Pravnog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o cilju i temi Konferencije, uvjetima sudjelovanja i rokovima za prijavu radova nalaze se na mrežnim stranicama Konferencije.

Poziv na međunarodnu konferenciju IPSA "Decentralization Policies: Reshuffling the Scene", Dubrovnik, 7. - 10. svibnja 2015.

0001000940_l_0_04zrh5

Institut za javnu upravu poziva vas na međunarodnu konferenciju "Decentralization Policies: Reshuffling the Scene", koja će se održati u Dubrovniku od 7. do 10. svibnja 2015. Konferencija se održava u suradnji s International Political Science Association (IPSA), Hrvatskim politološkim društvom, Pravnim fakutetom u Zagrebu - studijskim centrom za javnu upravu i javne financije i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o ciljevima, temi i sadržaju konferencije, organizatorima, uvjetima sudjelovanja, rokovima za prijavu radova kao i dodatni tehnički detalji i kontakti organizatora nalaze se u pozivu na konferenciju.

Poziv na konferenciju