izvještaj

Izvještaj s izborne skupštine Instututa za javnu upravu

Dana 20. prosinca 2010. u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, održana je izborna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Skupština je razmatrala Izvješće o radu Instituta u razdoblju nakon sjednice održane 28. travnja 2008. (Nimac, 2008; Koprić, 2010). Uz to Izvješće, podneseno od dotadašnjeg predsjednika Instituta, prof. dr. sc. Ivana Koprića, zasebno usmeno izvješće o radu Sekcije prvostupnika podnio je Marko Glamočak. Podnesena su i financijska izvješća za 2008., 2009., te 2010. (prvih 9,5 mjeseci). Sva su izvješća prihvaćena.

Budući da je bila riječ o izbornoj skupštini, birana su nova tijela Instituta, koja će obavljati svoje dužnosti naredne dvije godine. Za predsjednika Instituta ponovno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, a za glavnu tajnicu Slavica Banić, sutkinja Ustavnog suda, koja je tu dužnost obavljala i u prethodnom razdoblju.

pročitajte više...