odnosi s javnošću

Najava tribine "Odnosi s javnošću u javnoj upravi", Zagreb, 22. svibnja 2014.

mics1
Studijski centar za javnu upravu i javne financije i Instutut za javnu upravu pozivaju vas na tribinu "Odnosi s javnošću u javnoj upravi", koja će se održati u četvrtak, 22. svibnja 2014. od 14.00 do 16.30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Vijećnica, II. kat. Uvodničari na tribini bit će izv.prof.dr.sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), Marina Halužan (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), Slavica Lukić, (novinarka Jutarnjeg lista) i Andreja Barberić (viši savjetnik za odnose s javnošću Inkasatora, Grad Karlovac). Tribinu će moderirati doc. dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje