Poziv - međunarodna konferencija "Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National, and EU Governance”, Dubrovnik, 11.-14. svibnja 2017.

dubrovnik
Institut za javnu upravu najavljuje međunarodnu konferenciju “Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National, and EU Governance”, koja će se održati u Dubrovniku od 11.-14. svibnja 2017.

Konferencija se održava u suradnji s International Political Science Association (IPSA), Studijskim centrom za javnu upravu i javne financije Pravnog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o cilju i temi Konferencije, uvjetima sudjelovanja i rokovima za prijavu radova nalaze se na mrežnim stranicama Konferencije.