predavanje

Poziv na predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Zagreb, 23. travnja 2014.

DE LA ROSA_1224_Photo publique SDLR
Pravni fakultet u Zagrebu i Institut za javnu upravu pozivaju Vas na predavanje pod nazivom „Načelo nadređenosti europskog prava i implikacije na francusko upravno pravo“, koje će održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Erasmus gostujući profesor, Sveučilište Valenciennes, Francuska.

Predavanje će se održati u srijedu, 23. travnja 2014. od 14.30 do 16.00 sati na Pravnom fakultetu u Zagrebu,Trg m. Tita 14, dvorana III /2. kat.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

Stéphane de la Rosa profesor je javnog prava i Jean Monnet Chair Europskog javnog prava na Sveučilištu u Valenciennesu, Francuska, na kojem predaje predmete europske institucije, pravo EU, sudski postupci u EU, europsko i javno poslovno pravo, pravo i socijalne politike EU te europsko javno pravo. Predsjednik je Instituta za razvoj, u kojem obavlja i funkciju voditelja dionice Inovacija, teritoriji i društvena uključenost. Predmet njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih modaliteta upravljanja u EU, participacija privatnog sektora u kreiranju europskog prava, mehanizmi solidarnosti u trgovačkog pravu EU, socijalna i regionalna politika EU, kanali i oblici utjecaja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava na nacionalne pravne poretke. Autor je i suautor tridesetak znanstvenih članaka i monografije Otvorena metoda koordinacije u pravosudnim sustavima EU.

Predavanje izv. prof. Jan-Hinrika Meyer-Sahlinga, Zagreb, 15. studenoga 2013.

MeyerSahling
Studijski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Institut za javnu upravu pozivaju vas na gostujuće predavanje izv. prof. Jan-Hinrika Meyer-Sahlinga, University of Nottingham pod nazivom “Europeanisation of Public Administration in New and Prospective Member States“.

Predavanje će se održati u petak, 15. studenoga 2013. u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14/2 kat, od 14,15 do 15,30 sati.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku, bez prevođenja.

Dr.sc. Jan-Hinrik Meyer-Sahling predaje komparativne europske političke sustave i javnu upravu, javne politike i metodologiju političkih znanosti na School of Politics and International Relations na Sveučilištu u Nottinghamu, Velika Britanija. Doktorirao je na London School of Economics and Political Science gdje je i predavao niz godina. Predmet njegovog istraživačkog interesa obuhvaća europeizaciju nacionalnih političkih sustava te transformaciju službeničkih sustava i sustava javnog upravljanja u zemljama Srednje i Istočne Europe. Sudjelovao je kao istraživač na brojnim europskim znanstvenim projektima o korupciji i političkoj patronaži, upravljanju središnjom državnom upravom i utjecaju tradicije na upravne reforme. Kao konzultant Sigma OECD izradio je između ostaloga dva dokumenta - održivosti reformi službeničkih sustava u novim državama članicama pet godina nakon pristupanja EU (SIGMA dokument br. 44. iz 2009.) i najnovije o profesionalizaciji službeničkih sustava na Zapadnom Balkanu (SIGMA dokument br. 48 iz 2012.). Autor je većeg broja znanstvenih članaka i poglavlja u zbornicima, te dobitnik godišnje nagrade International Review of Administrative Sciences za najbolji znanstveni rad objavljen u 2009. godini.

Predavanja prof.dr.sc. Tom Christensena, Zagreb, 28. i 29. svibnja 2013.

tom-christensen
Studijski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Institut za javnu upravu ugostili su uglednog norveškog profesora Toma Christensena sa Sveučilišta u Oslu koji je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 28. i 29 svibnja održao dva predavanja "Comparative Public Sector Reforms - Perspectives and Experiences" i "The Norwegian Central Administrative System: Development Features and Principles of Organization". Moderatorica oba predavanja bila je doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak.

Za detaljan prikaz predavanja molimo kliknite
ovdje.

Predavanje prof. emeritusa Fred A. Lazina, Zagreb, 9. travnja 2013.

Studijski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Institut za javnu upravu pozivaju vas na predavanje prof. emeritusa Fred A. Lazina, Sveučilište Ben Gurion, Izrael, pod nazivom "Israel's Changing Collective Identity".

Profesor emeritus Fred A. Lazin predaje lokalnu samoupravu na Sveučilištu Ben Gurion u Izraelu (BGU) na kojem je donedavno obnašao funkciju predstojnika Odsjeka za politiku i javno upravljanje. Predsjednik je Istraživačkog odbora 05 Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA RC05) o komparativnim studijama lokalne vlasti i politike. Profesor Lazin je na BGU uspostavio interdisciplinarni program urbanih studija na Katedri za opće studije i obnašao je funkciju predstojnika Katedre za bihevioralne znanosti i predsjednika Hubert H. Humphrey Centra za socijalnu ekologiju i inozemne studijske programe. Autor je preko šezdeset znanstvenih radova i poglavlja u knjigama te je napisao i uredio desetak knjiga koje se bave javnim politikama u SAD-u, Izraelu i zemljama u razvoju, izraelskoj društveno-političkoj situaciji te Židovima u američkoj politici.

Predavanje će se održati u utorak, 09. travnja 2013. od 13:00 do 14:00 sati, Vijećnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

Predavanje prof. dr. sc. Stanislave Setnikar Cankar, Zagreb, 5. ožujka 2013

setnikar
U organizaciji Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu prof. dr. sc. Stanislava Setnikar Cankar, dekanica Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani održala je 5. ožujka 2013. predavanje o upravnom obrazovanju u okviru tog Fakulteta. Predavanje je okupilo pedesetak zainteresiranih nastavnika, praktičara i studenata, a moderator je bio prof. dr. sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu i predstojnik Studijskog centra.

Prije no što je detaljno opisala osnivanje, djelovanje i ciljeve Fakulteta, profesorica Setnikar Cankar je iznijela osnovne informacije o Sveučilištu u Ljubljani, najstarijem i najvećem slovenskom sveučilištu koji na 23 fakulteta i 3 umjetničke akademije zapošljava 5.920 ljudi i na kojem se obrazuje oko 4.200 studenata. Fakultet za upravu jedan je od mlađih fakulteta u sklopu tog Sveučilišta. Razvio se 2003. iz Visoke upravne škole. Obuhvaća dodiplomski studij u trajanju od tri godine sa 180 ECTS bodova i diplomski studij u trajanju 2 godine sa 120 ECTS bodova. Na Fakultetu postoji i doktorski studij, ali po starom programu, dok je doktorski studij po bolonjskim pravilima u procesu akreditacije. Svi ostali programi Fakulteta akreditirani su i na nacionalnoj i na europskoj razini, s akreditacijom EAPAA-e. Profesorica je naglasila važnost međunarodnih certifikata, kako iz perspektive postavljanja standarda kvalitete i neprestanog reformiranja i unapređivanje metoda rada, tako i iz perspektive sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima. Nastavu na Fakultetu izvodi 60 nastavnika različitog temeljnog obrazovnog profila (pravnika, ekonomista, informatičara, menadžera u upravljaju ljudskim potencijalima), a studenata je ove akademske godine ukupno 2.076.

pročitajte više...

Predavanje "Koordinacija i kolaboracija vlade"

image002
Dana 26. rujna 2012. u organizaciji Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu, John Halligan, profesor javne uprave na Sveučilištu u Canberri, održao je u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu svoje drugo gostujuće predavanje na temu „Koordinacija i kolaboracije vlade“. Moderatorica predavanja bila je Slavica Banić, glavna tajnica Instituta za javnu upravu. Predavanju je prisustvovalo više desetaka članova Instituta za javnu upravu, predstavnika akademske zajednice i polaznika poslijediplomskih studija iz javne uprave te ostalih zainteresiranih sudionika.

pročitajte više...

Predavanje "Politički savjetnici i rukovodeći službenici: Komparativni pregled i otvorena pitanja"

Halligan
U organizaciji Instituta za javnu upravu i Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, John Halligan, profesor javne uprave na Institutu za javno upravljanje, Sveučilište u Canberri, Australija održao je 17. rujna 2012. prvo gostujuće predavanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu o temi „Politički savjetnici i rukovodeći službenici: Komparativni pregled i otvorena pitanja“. Aktualnost ove teme pokazuje i predstojeće gostovanje profesora Halligana u Splitu 21-24. rujna 2012. u sklopu kojeg će održati istoimeno predavanje na Pravnom fakultetu u Splitu 21. rujna 2012.

Predavanje je moderirao prof. dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu i predstojnik Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstavivši prisutnima znanstvene aktivnosti i postignuća predavača. Publiku je činilo više desetaka članova Instituta za javnu upravu, predstavnika Ministarstva uprave, profesora i suradnika Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti te poslijediplomskih i diplomskih studenata.

pročitajte više...

Poziv na predavanje prof. dr. sc. Hal K. Colebatcha, Zagreb, 24. svibnja 2012.

colebatch
Studijski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Institut za javnu upravu pozivaju vas na predavanje pod nazivom “Government and public policy”, koje će održati prof. dr. sc. Hal K. Colebatch, profesor emeritus University of New South Wales, Sydney, Australija. Predavanje će se održati u četvrtak, 24. svibnja 2012. od 9:30 do 11:00 sati u dvorani III Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg m. Tita 14, II. kat. Predavanje će se održati na engleskom jeziku, bez prijevoda.

Profesor dr. Hal K. Colebatch, University of New South Wales, Sydney, Australija, australski je politolog, s fokusom na policy studije i javno zdravstvo. Gostujući je profesor na Sveučilištu Twente u Nizozemskoj, povremeno predaje na Sveučilištu Robert Gordon u Aberdeenu u Škotskoj, UK. Bio je profesor javnih politika i na čitavom nizu drugih sveučilišta, uključujući višegodišnje boravke u Papui Novoj Gvineji, Bruneijima i nizu drugih zemalja.

Od 2006. godine je voditelj istraživačkog odbora IPSA-e (International Political Science Association) za Javne politike i javnu upravu (RC32). Objavio više knjiga, od kojih posebno valja istaći njegovu knjigu Policy, čije je drugo izdanje 2004. prevedeno na hrvatski jezik. Od novijih radova tu je The Work of Policy: An International Survey (2006.), te knjigu koju je uredio s nizozemskim kolegama Hoppeom i Noordegraafom Working for Policy (2010.).

Njegov središnji interes proučavanja vezan je uz proučavanje arhitekture procesa vladavine, odnosno, struktura i procesa kojima se kreiraju javne politike. Pri tome se oslanja na analitičke pristupe razvijene u političkoj znanosti, javnoj upravi i organizacijskoj teoriji. Objavio je i niz radova o politikama razvoja, naročito o ruralnom i lokalnom razvoju.

Predavanje “Okrupnjavanje lokalnih jedinica u Finskoj, Zagreb, 13. travnja 2012.

pekkakettunen
Dana 13. travnja 2012., u organizaciji Instituta za javnu upravu i Studijskog centra za javne financije i javnu upravu, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pekka Kettunen, profesor s finskog Sveučilišta Jyväskylä, održao je predavanje na temu “Okrupnjavanje lokalnih jedinica u Finskoj”. Predavanju je pristustvovalo više desetaka članova Insituta za javnu upravu, članova drugih institucija, profesora i suradnika Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti, studenata… Moderatorica predavanja bila je doc. dr.sc. Anamarija Musa, docentica na Katedri za upravnu znanost i voditeljica međunarodne suradnje Instituta, koja je kao uvod u predavanje predstavila gosta predavača i rekla nešto o njegovoj znanstvenoj djelatnosti...
pročitajte više...