publikacije

Priručnik za stručno usavršavanje "Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj"

11-civilna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla jedanaesta publikacija pod nazivom “Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj" autorice Anđela Huzanić Jerkov.

Priručnik obrađuje pitanje transformacije sustava civilne zaštite i njegove prilagodbe europskim upravnim standardima te analizira pravne i organizacijske aspekte iz kojih je nastala današnja Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Što je civilna zaštita u Europskoj uniji i koja je njezina pravna stečevina s tim u vezi? U kojoj mjeri je civilna zaštita europeizirana i kako se stvaraju europske javne politike? Kako je Hrvatska prihvatila i provela propise, standarde, i vrijednosti EU iz područja civilne zaštite i je li kod nas izgrađen europski model civilne zaštite? Na ta i druga povezana pitanja, ovaj priručnik daje odgovore.

Priručnik sadrži četiri dijela. U prvom se prikazuju i analiziraju koncepti europeizacije i upravne mreže kako bi se stvorio okvir za analizu sustava civilne zaštite u sljedećim poglavljima. U drugom se razmatra razvoj upravnog područja zaštite i spašavanja te instrumenti međunarodne pomoći u tom području. Treći dio posvećen je civilnoj zaštiti u Europskoj uniji i postupnoj europeizaciji tog upravnog područja, posebno razvoju pravne stečevine i standarda koji se odnose na civilnu zaštitu. U četvrtom dijelu, Priručnik se bavi urastanjem hrvatskog sustava civilne zaštite u svojevrsnu europsku upravnu mrežu te se analiziraju i druge inicijative koje potiču suradnju i povezivanje sustava civilne zaštite na području srednje i jugoistočne Europe.

Priručnik je namijenjen svim zaposlenicima u sustavu zaštite i spašavanja koji se žele upoznati s promjenama do kojih je došlo u ovom području u proteklom razdoblju, a koje promjene su velikim dijelom posljedica pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i djelovanja u novom okruženju u kojem civilna zaštita ima sve važniju ulogu. Izvrstan je materijal za stručno osposobljavanje svih koji sudjeluju u mreži organizacija koje su u većoj ili manjoj mjeri uključene u zaštitu i spašavanje u Hrvatskoj.

Publikacija Foruma za javnu upravu i Zagrebačkog ekonomskog foruma "Gospodarstvo i država: zajedno u krizi"

ZEF_FJU

Na našim stranicama objavljena je i dostupna za preuzimanje publikacija s foruma pod nazivom “Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“, koji je održan 12. studenoga 2014. godine u Zagrebu.

Na forumu, koji su zajednički organizirali Forum za javnu upravu i Zagrebački ekonomski forum, raspravljeni su ekonomski, politički i upravno-institucionalni aspekti krize i njihova povezanost te je upozoreno kako se samo usklađenim reformskim zahvatima u sva tri područja može osigurati izlazak iz krize u kojoj se Hrvatska nalazi.

U objavljenoj publikaciji nalaze se radovi koje su za svoja uvodna izlaganja pripremili mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar iz Arhivanalitike, prof. dr. sc. Ivan Koprić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu te prof. dr. sc. Zdravko Petak sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Publikaciju s ovoga foruma, kao i sve do sada objavljenje publikacije Foruma za javnu upravu možete preuzeti
ovdje.

Priručnik za stručno usavršavanje "Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi"

10 Suradnja lokalna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla deseta publikacija pod nazivom “Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi".

Objavljeni priručnik u svom prvom dijelu predstavlja zbornik radova izloženih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu „Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“ koje je održano 19. veljače 2015. u Zagrebu. Kroz upravnoznanstvenu, pravnu, ekonomsku i financijsku perspektivu, autori obrađuju teme konsolidacije sustava lokalne samouprave, razvojne uloge samoupravnih jedinica te s njom povezane probleme nedostatnog financijskog, razvojnog i apsorpcijskog kapaciteta. Naglasak se stavlja na nove mogućnosti za urbani razvoj, kvalitetu lokalnih javnih usluga te na organizacijske i financijske poticaje domaćem i prekograničnom povezivanju lokalnih i regionalnih jedinica u svrhu oblikovanja i provedbe razvojnih i socijalnih programa i projekata te rješavanja trans-teritorijalnih javnih problema. Autori objavljenih radova su: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica, Boris Milošević, dr. sc. Sanja Maleković, dr. sc. Jakša Puljiz, mr. sc. Ivana Keser, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i dr. sc. Jasmina Džinić.

Drugi dio priručnika donosi šest dokumenata pravne i političke prirode usvojenih pod okriljem Vijeća Europe i Europske unije, a koji čine temelj europskog institucionalnog okvira za teme o kojima govore objavljeni radovi. Većina njih je po prvi put objavljena u hrvatskom prijevodu. Radi se o Europskoj konvenciji o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti te njena tri dodatna protokola, Povelji o višestupanjskom upravljanju u Europi usvojenoj od strane Odbora regija Europske unije te Preporuci Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe o institucionalnom okviru za suradnju lokalnih jedinica.

Nova izdanja u biblioteci "Priručnici za stručno usavršavanje"

lokalna2
U okviru biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska su izašla dva nova priručnika. Priručnik pod nazivom “Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj” zbornik je radova sa znanstveno-stručnog savjetovanja “Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjih iskustava”, održanog početkom 2013. godine, a donosi tekstove domaćih eksperata i lokalnih upravnih službenika koji obrađuju različite teme iz područja lokalne samouprave: detaljan prikaz zakonskih promjena, analiza sustava neposrednog izbora izvršnih dužnosnika u lokalnoj samoupravi, uloge lokalnih jedinica u osiguranju konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini, konzultiranje građana, etički standardi lokalnih službenika, međuodnos političke i statističke regionalizacije, problem funkcioniranja malih općina, promjene u komunalnim djelatnostima i u sustavu nadzora nad lokalnom samoupravom.

agencije
Zbornik radova “Agencije u Hrvatskoj” sadrži konačne verzije tekstova predstavljenih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?”, održanom krajem 2012. godine. Radovi autora predstavljaju kombinaciju različitih pristupa problematici agencija i javnih službi, a obrađuju teme kao što su razvoj agencijskog modela javne uprave, položaj nezavisnih regulatora, utjecaj procesa europeizacije na javne službe na lokalnoj i regionalnoj razini, iskustva i izazova rada agencija u Hrvatskoj i prijedloge za uspostavu pravnog okvira koji bi regulirao dobro upravljanje u regulatorima.

Više informacija o priručnicima pročitajte
ovdje

Priručnik "Lokalna samouprava i lokalni izbori"

lokalna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla sedma pubikacija pod nazivom “Lokalna samouprava i lokalni izbori.” Publikacija započinje opsežnom uvodnom studijom prof.dr.sc. Ivana Koprića o iskustvima dvadesetogodišnjeg postojanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, koja se razvijala u tri temeljne faze: prvoj 1990-1993, drugoj 1993-2001 i trećoj 2001-2010. U studiji se analiziraju stanje i karakteristike postojeće teritorijalne organizacije te ozbiljni nedostaci postojećeg sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, razlozi za teritorijalnu reorganizaciju putem smanjivanja broja jedinica lokalne samouprave, osnivanja političkih (samoupravnih) regija, mjera modernizacije sustava itd. te naposljetku daje deset prijedloga za reformu sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj.

pročitajte više...

Priručnik "Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj" izašao iz tiska

Komore
U okviru biblioteke Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje" iz tiska je izašao novi priručnik pod nazivom “Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj” autorica Anamarije Muse i Jasmine Džinić.

Priručnik sadrži detaljnu studiju o komorama kao profesionalnim udruženjima za regulaciju profesija, koje imaju dugu povijest u Europi i Hrvatskoj. Studija posebno razmatra razloge i mogućnosti regulacije profesija, analizira komore u Hrvatskoj, bavi se izazovima njihove prilagodbe zahtjevima članstva u EU i zagovara razvoj profesionalizacije u javnoj upravi.

Priručnik je namijenjen svima koji su zainteresirani za pitanja djelovanja komora u Hrvatskoj, a sadrži i vrlo detaljan prikaz svih komora i strukovnih udruga koje djeluju u Hrvatskoj.

Cijena priručnika je 70,00 kuna, a na narudžbu većeg broja priručnika odobravamo popust. Narudžbenicu za priručnik možete preuzeti
ovdje.

Priručnik "Europski upravni prostor" izašao iz tiska

EUP
U okviru biblioteke Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje" iz tiska je izašao novi priručnik pod nazivom “Europski upravni prostor”, koji su pripremili prof. dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i mr.sc. Goranka Lalić.

Detaljna studija europskog upravnog prostora eminentnih autora s Pravnog fakulteta u Zagrebu obuhvaća analizu europskih institucija nakon Lisabonskog ugovora, procese europskog upravljanja i javnih politika EU, obrađuje pojam europskog upravnog prostora te utjecaj Europske unije na trendove razvoja javne uprave i javnih politika u državama članicama. Posebno se analizira politika proširenja EU te upravne prilagodne i reforme u kontekstu europeizacije.

Priručnik je namijenjen svima koji su zainteresirani za pitanja javnog upravljanja u EU i položaja država članica u pogledu europskih javnih politika. Sadržaj priručnika i podatke o autorima možete pogledati na ovoj
poveznici.

Cijena priručnika je 130,00 kuna, a na narudžbu većeg broja priručnika odobravamo popust. Narudžbenicu za priručnik možete preuzeti
ovdje.