reforma javne uprave

Predavanja prof.dr.sc. Tom Christensena, Zagreb, 28. i 29. svibnja 2013.

tom-christensen
Studijski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Institut za javnu upravu ugostili su uglednog norveškog profesora Toma Christensena sa Sveučilišta u Oslu koji je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 28. i 29 svibnja održao dva predavanja "Comparative Public Sector Reforms - Perspectives and Experiences" i "The Norwegian Central Administrative System: Development Features and Principles of Organization". Moderatorica oba predavanja bila je doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak.

Za detaljan prikaz predavanja molimo kliknite
ovdje.