skupština

Izvještaj s izborne skupštine Instututa za javnu upravu

Dana 20. prosinca 2010. u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, održana je izborna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Skupština je razmatrala Izvješće o radu Instituta u razdoblju nakon sjednice održane 28. travnja 2008. (Nimac, 2008; Koprić, 2010). Uz to Izvješće, podneseno od dotadašnjeg predsjednika Instituta, prof. dr. sc. Ivana Koprića, zasebno usmeno izvješće o radu Sekcije prvostupnika podnio je Marko Glamočak. Podnesena su i financijska izvješća za 2008., 2009., te 2010. (prvih 9,5 mjeseci). Sva su izvješća prihvaćena.

Budući da je bila riječ o izbornoj skupštini, birana su nova tijela Instituta, koja će obavljati svoje dužnosti naredne dvije godine. Za predsjednika Instituta ponovno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, a za glavnu tajnicu Slavica Banić, sutkinja Ustavnog suda, koja je tu dužnost obavljala i u prethodnom razdoblju.

pročitajte više...

Poziv - 12. izborna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu

Temeljem članka 15. stavka 3. i članka 19. stavka 2. Statuta Instituta za javnu upravu sazivam 12. izbornu sjednicu Skupštine Instituta za javnu upravu12. izbornu sjednicu Skupštine Instituta, koja će se održatiu ponedjeljak, 20. prosinca 2010. godine, s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, dvorana 4, Gundulićeva 10.

Za sjednicu Skupštine predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o radu Instituta za javnu upravu u razdoblju od 2008. – 2010. godine,
2. Izvješće o radu Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu,
3. Financijsko izvješće za 2008., 2009. i 2010. godinu,
3. Izbor predsjednika, glavnog tajnika, Tajništva i Nadzornog odbora Instituta.

Nakon sjednice Skupštine sa zadovoljstvom Vas pozivamo na prigodni domjenak uz koji će biti održana i promocija knjiga Robert Blaževića „Upravna znanost“ i prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine i doc. dr. sc. Tereze Rogić Lugarić „Osnove poreznog prava“

P R E D S J E D N I K

prof. dr. sc. Ivan Koprić