suradnja

Predavanje "Koordinacija i kolaboracija vlade"

image002
Dana 26. rujna 2012. u organizaciji Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu, John Halligan, profesor javne uprave na Sveučilištu u Canberri, održao je u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu svoje drugo gostujuće predavanje na temu „Koordinacija i kolaboracije vlade“. Moderatorica predavanja bila je Slavica Banić, glavna tajnica Instituta za javnu upravu. Predavanju je prisustvovalo više desetaka članova Instituta za javnu upravu, predstavnika akademske zajednice i polaznika poslijediplomskih studija iz javne uprave te ostalih zainteresiranih sudionika.

pročitajte više...