teorijski razgovori

Teorijski razgovori o javnoj upravi - najava tribine "Strategije istraživanja u društvenim znanostima”, Zagreb, 26. lipnja 2014.

Institut za javnu upravu poziva vas na drugu tribinu teorijskih razgovora o javnoj upravi pod nazivom “Strategije istraživanja u društvenim znanostima”, koja će se održati u četvrtak 26. lipnja 2014. s početkom u 16,30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana VII/II kat.

Izlagač na tribini bit će prof. dr. sc. Duško Sekulić s Katedre sociologije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a voditeljica tribine i moderatorica je izv. prof. dr. sc Gordana Marčetić, s Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izlaganje i rasprava će biti osobito korisna sveučilišnim asistentima i studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija (sadašnjim i prethodnim generacijama) koji u sklopu svojih doktorskih disertacija i završnih specijalističkih radova provode empirijska istraživanja. Također se preporučuje i svim drugim članovima Instituta i praktičarima koji publiciraju radove u znanstvenim i stručnim časopisima kako bi dobili bolji uvid u metodološke pristupe kojima se mogu koristiti pri obradi, analizi i tumačenju raznovrsnih podataka iz područja svojeg stručnog interesa.

Tribine "Teorijski razgovori o javnoj upravi"

Institut za javnu upravu započinje s organizacijom tribina pod nazivom "Teorijski razgovori o javnoj upravi", o aktualnom stanju, kontroverzama i problemima upravnih i drugih društvenih znanosti, njihovim implikacijama na suvremene upravne procese, kao i o mogućnostima primjene pojedinih teorijskih pristupa u praksi radi poboljšanja rada, kvalitete i učinkovitosti državne uprave i lokalne samouprave.

Prva tribina održat će se u ponedjeljak 24. veljače 2014. u 16,30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana Vll/ll kat. Naslov teme je "Problematika objašnjenja i razumijevanja u društvenim empirijskim znanostima", a izlagač je prof. dr. sc. Stjepan lvanišević (profesor u mirovini Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu te bivši ministar pravosuđa i uprave). lzlaganje i rasprava bit će osobito korisne studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija (sadašnjim i prethodnim generacijama) koji izrađuju doktorske disertacije i završne specijalističke radove, ali zanimljiva i svim drugim članovima lnstituta i praktičarima koji publiciraju radove u znanstvenim i stručnim časopisima i/ili su zainteresirani za takvu vrstu znanstvene rasprave i njene implikacije na hrvatsku praksu.

pročitajte više...