Teorijski razgovori o javnoj upravi - najava tribine "Strategije istraživanja u društvenim znanostima”, Zagreb, 26. lipnja 2014.

Institut za javnu upravu poziva vas na drugu tribinu teorijskih razgovora o javnoj upravi pod nazivom “Strategije istraživanja u društvenim znanostima”, koja će se održati u četvrtak 26. lipnja 2014. s početkom u 16,30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana VII/II kat.

Izlagač na tribini bit će prof. dr. sc. Duško Sekulić s Katedre sociologije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a voditeljica tribine i moderatorica je izv. prof. dr. sc Gordana Marčetić, s Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izlaganje i rasprava će biti osobito korisna sveučilišnim asistentima i studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija (sadašnjim i prethodnim generacijama) koji u sklopu svojih doktorskih disertacija i završnih specijalističkih radova provode empirijska istraživanja. Također se preporučuje i svim drugim članovima Instituta i praktičarima koji publiciraju radove u znanstvenim i stručnim časopisima kako bi dobili bolji uvid u metodološke pristupe kojima se mogu koristiti pri obradi, analizi i tumačenju raznovrsnih podataka iz područja svojeg stručnog interesa.

Najava tribine "Odnosi s javnošću u javnoj upravi", Zagreb, 22. svibnja 2014.

mics1
Studijski centar za javnu upravu i javne financije i Instutut za javnu upravu pozivaju vas na tribinu "Odnosi s javnošću u javnoj upravi", koja će se održati u četvrtak, 22. svibnja 2014. od 14.00 do 16.30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Vijećnica, II. kat. Uvodničari na tribini bit će izv.prof.dr.sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), Marina Halužan (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), Slavica Lukić, (novinarka Jutarnjeg lista) i Andreja Barberić (viši savjetnik za odnose s javnošću Inkasatora, Grad Karlovac). Tribinu će moderirati doc. dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje

Tribina "E-uprava za e-građane", Zagreb, 24. travnja 2014.

E-uprava tribina
U organizaciji Instituta za javnu upravu i Studijskog centra za javnu upravu i javne financije u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu je u četvrtak, 24. travnja 2014. održana javna tribina „E-uprava za e-građane“. Odlična posjećenost tribine od strane studenata, predstavnika civilnog društva i akademske zajednice pokazatelj je širokog interesa za procese osuvremenjivanja javne uprave u Hrvatskoj. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave, prof.dr.sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Blaž Golob, GoForeSight Institut, Ljubljana, Slovenija predstavili su aktivnosti i izazove vezane za pružanje bržih, boljih i kvalitetnijih javnih usluga građanima. Tribinu je moderirala povjerenica za informiranje doc.dr.sc. Anamarija Musa.

pročitajte više...

Tribine "Teorijski razgovori o javnoj upravi"

Institut za javnu upravu započinje s organizacijom tribina pod nazivom "Teorijski razgovori o javnoj upravi", o aktualnom stanju, kontroverzama i problemima upravnih i drugih društvenih znanosti, njihovim implikacijama na suvremene upravne procese, kao i o mogućnostima primjene pojedinih teorijskih pristupa u praksi radi poboljšanja rada, kvalitete i učinkovitosti državne uprave i lokalne samouprave.

Prva tribina održat će se u ponedjeljak 24. veljače 2014. u 16,30 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana Vll/ll kat. Naslov teme je "Problematika objašnjenja i razumijevanja u društvenim empirijskim znanostima", a izlagač je prof. dr. sc. Stjepan lvanišević (profesor u mirovini Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu te bivši ministar pravosuđa i uprave). lzlaganje i rasprava bit će osobito korisne studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija (sadašnjim i prethodnim generacijama) koji izrađuju doktorske disertacije i završne specijalističke radove, ali zanimljiva i svim drugim članovima lnstituta i praktičarima koji publiciraju radove u znanstvenim i stručnim časopisima i/ili su zainteresirani za takvu vrstu znanstvene rasprave i njene implikacije na hrvatsku praksu.

pročitajte više...

Forum za javnu upravu - Lokalna samouprava i decentralizacija, Zagreb, 16. svibnja 2012.

Forum FES-IJU Lokalna samouprava i decentralizacija 16.5.2012 (2)
U organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Instituta za javnu upravu, 16. svibnja 2012. u prostorijama Hotela Dubrovnik održan je prvi Forum za javnu upravu. Forum za javnu upravu osnovan je kao trajni skup stručnjaka i praktičara sa šireg područja javne uprave sa temeljnim zadatkom da inicira promišljeno raspravljanje o temeljnim problemima hrvatske javne uprave i formulira moguća rješenja i prijedloge koji bi poslužili kao okvir i sadržaj nužnog procesa reforme hrvatske uprave. Osnovani forum je zatvorenog tipa, a na poziv organizatora u njemu sudjeluju stručnjaci iz akademskih i drugih institucija. Predviđeno je da se forum sastaje dva do tri puta godišnje te raspravlja o unaprijed dogovorenoj temi. Nakon svakog Foruma bit će izdana brošura koja će sadržavati uvodna izlaganja i raspravu sudionika Foruma.

Prvi Forum za javnu upravu bavio se temom Lokalne samouprave i decentralizacije. Okupljene sudionike foruma pozdravila je moderatorica foruma doc. dr. sc. Anamarija Musa sa Pravnog fakulteta u Zagreba te dr. Dietmar Dirmoser kao voditelj Friedrich Ebert Stiftung ureda za Hrvatsku.

pročitajte više...

"Tajnici škola" - tribina Sekcije prvostupnika, 29. ožujka 2012.

Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu poziva vas na tribinu o tajnicima škola, koja će se održati u četvrtak, 29. ožujka 2012. u prostorijama Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, Gundulićeva 10, Zagreb, dvorana I, s početkom u 15:00 sati.

Predavači na tribini bit će prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), Olivera Marinković (pravna savjetnica u Hrvatskoj zajednici osnovnih škola) i Biljana Kunej (načelnica Odjela za upravno-pravne poslove Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta).

Tribina - Državna škola za javnu upravu, Zagreb, 30. svibnja 2011.

Institut za javnu upravu poziva vas na tribinu o Državnoj školi za javnu upravu, koja će se održati u ponedjeljak, 30. svibnja 2011. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, s početkom u 14,00 sati.

Izlagači na tribini bit će Veljko Mudrić, privremeni ravnatelj Državne škole za javnu upravu i prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakuteta u Zagrebu, a tribinu će moderirati prof.dr.sc, Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

Tribina sekcije prvostupnika “Lokalna samouprava", Čakovec, 1. lipnja 2011.

Čakovec
Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu i Grad Čakovec pozivaju vas na tribinu o lokalnoj samoupravi, koja će se održati 01.lipnja 2011. (srijeda) u 13:00 sati u multimedijalnoj dvorani „TIC-a“, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.


Uvodničari i teme su:
1. Prof. dr. sc. Gordana Marčetić: "Etika i/ili korupcija u lokalnim službama
2. Doc. dr. sc. Anamarija Musa: "Kako poboljšati lokalno upravljanje - uključivanje građana i kvaliteta usluga"
3. Mihovil Škarica, dipl. iur.: "Uloga gradova u procesu decentralizacije"

Tribina sekcije prvostupnika "Reforma agencija u Hrvatskoj"

Sekcija prvostupnika javne uprave poziva vas na tribinu “Reforma agencija u Hrvatskoj”, koja će se održati u ponedjeljak, 13. prosinca 2010. na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, Gundulićeva 10, Dvorana I s početkom u 15:00 sati.

Predavači na tribini bit će doc. dr. sc. Anamarija Musa, Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Marko Kovačić, ravnatelj Zavoda za javnu upravu u Ministarstvu uprave.

Tribina sekcije prvostupnika - "Mjesna samouprava"

Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu poziva Vas na tribinu “Mjesna samouprava u Republici Hrvatskoj“, koja će se održati u srijedu 19. svibnja 2010. u Gundulićevoj 10, Zagreb, dvorana II s početkom u 16:00 sati.

Tribina o prijamu u državnu službu

Institut za javnu upravu organizira tribinu pod nazivom “Prijam u državnu službu Republike Hrvatske - (ne)sklad između proklamiranih načela i postojeće prakse?”, koja će se održati u utorak 2. veljače 2010. u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, s početkom u 14,00 sati.

Predavači na tribini bit će doc. dr. sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta u Zagrebu i mr.sc. Dubravka Prelec iz British Councila.

Nakon uvodnih izlaganja otvorit će se stručna rasprava s koje će se uputiti sugestije nadležnim državnim tijelima.

Radi osiguranja dovoljno prostora, molimo da svoj dolazak potvrdite na broj telefona 2357-534 (Sanja Nimac) ili na e-mail: snimac@uprava.hr

Tribina kluba pravnika "Racionalizacija lokalne samouprave"

Klub pravnika Grada Zagreba u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira 146. tribinu pod naslovom “Racionalizacija lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj”. Uvodničar na tribini bit će prof.dr.sc. Ivan Koprić, s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tribina će se održati u utorak, 19. siječnja 2010. u Vijećnici Pravnog fakulteta, II kat lijevo s početkom u 19.00 sati.

preuzimanje prezentacije

Tribina sekcije prvostupnika “Reforma službeničkog sustava”

Sekcija prvostupnika javne uprave poziva vas na tribinu “Reforma službeničkog sustava, koja će se održati u četvrtak 22. listopada 2009. na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, Gundulićeva 10, Dvorana I s početkom u 16:00 sati.

Predavači na tribini bit će doc. dr. sc. Gordana Marčetić, pročelnica upravnog studija DVZ-a, Siniša Kuhar, glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Kristina Ratković, načelnica Odjela za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi u Ministarstvu uprave.