upravna znanost

Udžbenik "Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu"

naslovnica_UZ
U okviru biblioteke "Suvremena javna uprava", iz tiska je izašla knjiga pod nazivom "Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu", autora prof.dr.sc. Ivana Koprića, prof.dr.sc. Gordane Marčetić, doc.dr.sc. Anamarije Muse, doc.dr.sc. Vedrana Đulabića i doc.dr.sc. Goranke Lalić Novak.

Knjiga predstavlja prvo izdanje udžbenika usklađenog s bolonjskim studijskim programom pravnog studija, namijenjena studentima, ali i usavršavanju bivših studenata i svih onih koji su čitali prijašnje udžbenike iz ovog predmeta. Udžbenik prikazuje i analizira teorijske novine u suvremenoj upravnoj znanosti, obrađuje nove, ali i tradicionalne teme koje su doživjele važne promjene u složenim društvenim, ekonomskim i socijalnim okolnostima koje utječu na diferencijaciju javne uprave i modernizaciju upravljačkih metoda. Pravnu regulaciju javne uprave autori tumače u okviru nove teorije institucija, koja javnu upravu stavlja u širi kontekst, a upravnu znanost kao disciplinu koja proučava javno upravljanje i javnu upravu i prolazi dinamični razvoj u svijetu i u Hrvatskoj koncipira kao empirijsku disciplinu.

Sadržaj udžbenika obuhvaća devet poglavlja: Javna uprava –temeljni pojmovi, Javna uprava u društvu i u političko-upravnom sustavu, Upravna organizacija i javni menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Obavljanje poslova državne uprave, Javne službe – službe od općeg interesa , Lokalna i regionalna samouprava, Europski upravni prostor, Reforme i modernizacija javne uprave. Udžbenik je dodatno opremljen i predgovorom autora, popisom kratica, bibliografijom i kazalom pojmova.